Artikkel

Naturvitenskap

Tema: Naturvitenskap

Bli med på å gi navn til et solsystem

Hvis du ikke synes navnene HD 68988 og HD 68988 b er mye å skryte av, har du sjansen nå. Norge har fått i oppgave å navngi et solsystem som befinner seg i stjernebildet Store Bjørn.