Artikkel

Naturvitenskap

Tema: Naturvitenskap

No blir turgåarar til klimaforskarar

Skoggrensa flyttar seg oppover i den norske fjellheimen. For å finne ut kor langt opp, blir du invitert med på forskingsdugnad. Forskarutstyret har du allereie i lomma!

 

Nordlysets far får bok

Oppfinneren Kristian Birkeland var - blant mye annet - nordlysets far, og nå kommer boken med nettopp den tittelen.

På 127 luftige og lettleste sider fortelles historien om Kristian Birkeland, Norges fremste innovatør, i et språk og med en faktamengde som kan passe både barn og voksne.

 

Kunnskapsminister Henrik Asheim ble presentert for BIOS1100 og iGEM-faget

Fredag 20. oktober fikk Institutt for biovitenskap besøk av kunnskapsministeren og hele rektoratet.

Ugangspunktet for møtet var det nye livsvitenskapsbygget, men ministeren fikk også snakke med studentene på BIOS1100-kurset. Det er første gang programmering blir brukt som et verktøy for studenter i første semester i biovitenskap.

 

Professor Jan Inge Faleide får årets Nansenbelønning

Professor Jan Inge Faleide ved Institutt for geofag og CEED ble nylig tildelt Framkomiteens belønning for polarforskning for 2017. Årets belønning ble delt og gikk til Faleide og til Elin Darelius, som er oseanograf og forsker ved Universitetet i Bergen.

 

Forsøpler utstilling – med vilje

Utstillingene på Naturhistorisk museum viser dyr i deres naturlige omgivelser. Sammen med Naturvernforbundet har de ansatte på museet nå forsøplet utstillingene av norsk natur slik at de gjenspeiler dagens virkelighet.