Artikkel

Innovasjon

Tema: Innovasjon

Strålende program og regnfylte dager

I varmt fuktig vær (mye regn) går nok en hektisk uke syd for ekvator mot slutten. November-konferansen 2015 ble en suksess og det var fornøyelig å være tilbake på PUC Rio for faglige samtaler og diskusjoner om mer og bedre studentutveksling i fremtiden.

The Innovation Ecosystem!

This simple figure explaining the Innovation Ecosystem, as I see it, got a lot of attention at the November conference 2015 in Rio de Janeiro.

Med kronprinsen på laget

Forskere fra Universitetet i Oslo har gjennom mange år hatt utstrakt samarbeid med forskere i Brasil. Denne turen handler om å utvikle allerede etablerte relasjoner og knytte nye kontakter. Vi er så heldige å ha kronprins Haakon med på turen, både i dag i Rio de Janeiro og i morgen i Belém i Amazonas.

 

Hvordan “transporteres” forskningresultater ut i samfunnet?

Mange synes å mene at den eneste kanalen for “transport” av forskning ut i samfunnet er gjennom innovasjon, det vil si gjennom samarbeid med etablert næringsliv, gjennom å skape nye bedrifter, gjennom å patentere eller gjennom å lisensiere teknologi. Dette er feil!

 
Vibeke Jahr Ines Hafizovic

Innovasjon ved MN-fakultetet

Universitetet i Oslo (UiO) bygger sin virksomhet på fire pilarer; forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN-fakultetet). Vi har derfor fått laget vår første innovasjonsbrosjyre som viser noen innovasjoner fra vårt fakultet.

Innovasjonsåret I - idékonkurranse

2013 er definert som innovasjonsåret ved Universitetet i Oslo (UiO), og i løpet av dette året vil innovasjon prege en rekke tiltak og aktiviteter på universitetet.

Amy Jo Kim

Spillteknologi for samarbeide

I denne videopresentasjonen på Tedx snakker designer Amy Jo Kim om forskjellen på nullsum-spill og spill som stimulerer spillerene til å samarbeide, samt om tre viktige trender som er i ferd med å endre spillindustrien.