Artikkel

Innovasjon

Tema: Innovasjon

Illustrasjonsbilde MNKOM blå

MNKOM: Science Talk

Hva er smart strøm? Hvilken legning har en klovnefisk? Og kan menn bruke p-piller? Årets MNKOM-studenter holder en naturvitenskapelig foredragsstafett.

Søvnløs i Seoul

Forskningsbarometeret 2016, som ble offentliggjort mandag, pekte på noen betydelige utfordringer for sektoren og for UiO. Når jeg nå ligger søvnløs i Seoul like før returen fra et interessant møte i et nytt lovende nettverk mellom sterke universiteter i Øst-Asia og i Nord-Europa, velger jeg likevel å glede meg over at rapporten slår hull på en del myter om UiO.

 
IFI sentral i alle de tre IKT fyrtårnprosjektene

IKT skal revolusjonere helsevesenet

Onsdag offentliggjorde Norges forskningsråd tre store IKT-fyrtårnsprosjekter innen helse, omsorg og velferd. De tre prosjektene som tematisk ligger innen persontilpasset medisin, kreftforskning og mental helse samler forsknings-institusjoner, offentlig sektor, næringsliv og ikke minst brukermiljøer til felles innsats. 

15 PhD and postdoctor positions for research and innovation

Av og til får man følelsen av at noen mener det er en motsetning mellom god forskning og innovasjon. Slik er det jo selvsagt ikke. For det første er verken forskning eller god forskning en nødvendighet for innovasjon. Dessuten er selvsagt ikke innovasjonstanker en forutsetning for god forskning. Men god forskning og tanker om anvendelser kan kombineres!

 

Apple – en 40-åring uten krisetegn

I dag er det 40 år siden Steve Jobs og Steve Wozniak startet Apple i garasjen til Jobs` foreldre i Los Altos i California. Ikke noe selskap har endret verden så ettertrykkelig som Apple. Jubileet har fått meg til å reflektere over mitt forhold til Apple og møtene med de to gründerne Steve Jobs og Steve Wozniak.

 
Innovasjon illustrasjonsbilde

Livsvitenskap i lunsjen : Innovasjon

70 prosent av patentene som blir tatt ut gjennom UiOs innovasjonsselskap Inven2, kommer fra fagmiljøer knyttet til livsvitenskap.

Livsvitenskap i Lunsjen med Magnus Gulbrandsen, Erik Fosse, Ole Kristian Hjelstuen, Malin C. Bern og Marita Knudsen Sand.