Artikkel

Innovasjon

Tema: Innovasjon

Grensesprengende grønn teknologi i Science

For første gang har forskere lykkes med å omdanne naturgass direkte til flytende forbindelser i en prosess med ett trinn og uten utslipp av CO2! Ringformede molekyler med 6 karbonatomer er syntetisert direkte fra molekyler med ett karbonatom (metan) og det uten at CO2 er dannet som biprodukt. For en ikke-kjemiker er det kanskje ikke så lett å se hvorfor dette er grensesprengende forskning av stor praktisk betydning?

 

Vitenskapelig erkjennelse - glimt fra en stolt MN-historie

I en tid hvor universitetenes og forskningens rolle i samfunnet diskuteres er kanskje noen glimt fra vår stolte MN-historie på sin plass? Jeg har gjort et lite utvalg, og utvalget belyser flere viktige temaer i tiden som internasjonalisering, mobilitet og også det mye debatterte skillet mellom grunnleggende og anvendt forskning. 

 
Fri forskning

Er en myte i ferd med å bli knust?

Thomson Reuter rangerer UiO, som eneste norske universitet, blant Europas 100 mest innovative universiteter. Dette er oppløftende, men ikke overraskende. Selv om slike rangeringer har sine svakheter er det viktig at det omfattende innovasjonsarbeidet som foregår på og omkring Universitetet i Oslo får oppmerksomhet.

Samfunnseffekt, innovasjon og ny erkjennelse

Samfunnseffekt, innovasjon, ny erkjennelse - tre helt legitime mål for vitenskapere. På mange måter speiler dette de tre pillarene i Horisont2020; fremragende forskning, industrielt lederskap og samfunnets utfordringer. Og nok en gang vil jeg argumentere for at vi trenger et mangfold ved UiO, ved MN og i Norge.

Anitas tale til PhD-studentene

Anita Krohn Traaseth åpnet PhD-day i går og jeg har fått lov til å legge ut hennes tale til PhD-studentene her på bloggen. Det ble en flott PhD-day, ikke minst takket være en glimrende åpningstale av Anita.

Illustrasjonsbilde MNKOM blå

MNKOM: Science Talk

Hva er smart strøm? Hvilken legning har en klovnefisk? Og kan menn bruke p-piller? Årets MNKOM-studenter holder en naturvitenskapelig foredragsstafett.

Søvnløs i Seoul

Forskningsbarometeret 2016, som ble offentliggjort mandag, pekte på noen betydelige utfordringer for sektoren og for UiO. Når jeg nå ligger søvnløs i Seoul like før returen fra et interessant møte i et nytt lovende nettverk mellom sterke universiteter i Øst-Asia og i Nord-Europa, velger jeg likevel å glede meg over at rapporten slår hull på en del myter om UiO.

 
IFI sentral i alle de tre IKT fyrtårnprosjektene

IKT skal revolusjonere helsevesenet

Onsdag offentliggjorde Norges forskningsråd tre store IKT-fyrtårnsprosjekter innen helse, omsorg og velferd. De tre prosjektene som tematisk ligger innen persontilpasset medisin, kreftforskning og mental helse samler forsknings-institusjoner, offentlig sektor, næringsliv og ikke minst brukermiljøer til felles innsats.