Artikkel

Innovasjon

Tema: Innovasjon

Haakon åpner Aleap

Aleap, et sprang ....

I forrige uke ble Norges først helseinkubator åpnet av Kronprins Haakon. Vi gratulerer Oslo Medtech, OsloTech og Inven2 med etableringen av helseinkubatoren Aleap i Forskningsparken.

UiO, Frederikkeplassen

Prisdryss, bursdag og kake

Universitetet i Oslo er 205 år og årets bursdagsfeiring står for døren. Fag og faglig utvikling står alltid i sentrum når UiO feirer seg selv.

Tradisjon og entreprenørskap - Cambridge University

Skreddersøm og studentfokus

“The ‘right balance’ is not a matter of choosing one uniform governance structure to fit all the university's activities, but of choosing the right governance structure for each specific activity or programme.” Dette sitatet kommer meg i hu etter å ha besøkt Cambridge University Biomedical Campus og Imperial College, og før morgendagens besøk ved det nye Crick senteret i London.

Anvendelse utelukker ikke fremragende grunnforskning ..

Jeg har brukt tre lysark mye i ulike presentasjoner de seneste årene. Det første har tittelen "excellence in science", det andre "excellence in innovation" og den tredje "excellence in talent development".  Inger Sandlie og Truls Norbys forskning er utgangspunktet, men det er ikke dem jeg har bilde av på lysarkene. 

 

Grensesprengende grønn teknologi i Science

For første gang har forskere lykkes med å omdanne naturgass direkte til flytende forbindelser i en prosess med ett trinn og uten utslipp av CO2! Ringformede molekyler med 6 karbonatomer er syntetisert direkte fra molekyler med ett karbonatom (metan) og det uten at CO2 er dannet som biprodukt. For en ikke-kjemiker er det kanskje ikke så lett å se hvorfor dette er grensesprengende forskning av stor praktisk betydning?

 

Vitenskapelig erkjennelse - glimt fra en stolt MN-historie

I en tid hvor universitetenes og forskningens rolle i samfunnet diskuteres er kanskje noen glimt fra vår stolte MN-historie på sin plass? Jeg har gjort et lite utvalg, og utvalget belyser flere viktige temaer i tiden som internasjonalisering, mobilitet og også det mye debatterte skillet mellom grunnleggende og anvendt forskning. 

 
Fri forskning

Er en myte i ferd med å bli knust?

Thomson Reuter rangerer UiO, som eneste norske universitet, blant Europas 100 mest innovative universiteter. Dette er oppløftende, men ikke overraskende. Selv om slike rangeringer har sine svakheter er det viktig at det omfattende innovasjonsarbeidet som foregår på og omkring Universitetet i Oslo får oppmerksomhet.

Samfunnseffekt, innovasjon og ny erkjennelse

Samfunnseffekt, innovasjon, ny erkjennelse - tre helt legitime mål for vitenskapere. På mange måter speiler dette de tre pillarene i Horisont2020; fremragende forskning, industrielt lederskap og samfunnets utfordringer. Og nok en gang vil jeg argumentere for at vi trenger et mangfold ved UiO, ved MN og i Norge.

Anitas tale til PhD-studentene

Anita Krohn Traaseth åpnet PhD-day i går og jeg har fått lov til å legge ut hennes tale til PhD-studentene her på bloggen. Det ble en flott PhD-day, ikke minst takket være en glimrende åpningstale av Anita.