Artikkel

Energi og miljø

Tema: Energi og miljø

Lørdagsrefleksjoner(30): Regnskogene fortsetter å krympe!

De siste 20 årene har skogareal på størrelse med Norge forsvunnet i Amazonas. Regnskogene, verdens lunger, krymper. Gjenreising av regnskogen er en av vår tids største oppgaver, men for å gjøre dette riktig trenger vi mer forskning – mye mer forskning!