Artikkel

Energi og miljø

Tema: Energi og miljø

Gratulerer til UiO:Energi

Statsråd Tord Lien annonserte i går hvem som fikk tilslag under FME-ordningen. Tre av våre fire søknader kom gjennom.

Svalbard

Spotlight Svalbard

En blogg om ville og vakre Svalbard og med en oppfordring til å lese siste utgave av Apollon. 

Earth's climate response to a changing sun

Fusker litt i klimaforskning

De siste årene har jeg fusket litt i faget klimaforskning. Det vil si jeg har skrevet et par artikler om sammenhenger som ikke er der.

UiO: Energi - en satsing mot fremtidens energisystemer

Universitetet i Oslo (UiO) tar gjennom satsingen UiO:Energi et anvar for å bidra til å løse en av vår tids største utfordringer. Det er å sørge for at verden, så raskt som mulig, oppnår bærekraftig produksjon, distribusjon og forbruk av energi.

Lørdagsrefleksjoner(30): Regnskogene fortsetter å krympe!

De siste 20 årene har skogareal på størrelse med Norge forsvunnet i Amazonas. Regnskogene, verdens lunger, krymper. Gjenreising av regnskogen er en av vår tids største oppgaver, men for å gjøre dette riktig trenger vi mer forskning – mye mer forskning!