Artikkel

Energi og miljø

Tema: Energi og miljø

Morten Dæhlen, Anja Olafsen Sjåstad, Yngve Vogt, Jo Døhl, Ragnhild Hennum, Helmer Fjellvåg, Torbjørn Røe Isaksen, Vidar Helgesen

Fornybar energi - grunnleggende og løsningsorientert samtidig?

Krysspress vil vi alltid utsettes for. Noen mener vi ikke bidrar nok til å finne løsninger på samfunnsutfordringer. Andre mener vi jobber for lite langsiktig og grunnleggende. Jeg vil hevde at det mer grunnleggende og det mer anvendte lar seg kombinere innen en del fagområder. Fornybar energi er et slikt område, hvor jeg dessuten mener UiO absolutt må ha som mål å bidra til at den lokalt og globalt utviklede kunnskapen tas i bruk.

UiO:energi

Hva vil vi med UiO:energi?

Universitetsstyret ønsker en plattform som tydeligere synliggjør vitenskapelige publikasjoner og ekstern finansiering. Så sier protokollen etter møtet 13 og 14 september. Mulig det er fornuftig, men jeg har vel tenkt at UiO:energi skal være en katalysator for ny aktivitet på et felt hvor vi er gode, men hvor potensialet for tverrfaglig forskning ikke utnyttes. Hvordan teller vi da suksess, og med hvilket tidsperspektiv?

Grensesprengende grønn teknologi i Science

For første gang har forskere lykkes med å omdanne naturgass direkte til flytende forbindelser i en prosess med ett trinn og uten utslipp av CO2! Ringformede molekyler med 6 karbonatomer er syntetisert direkte fra molekyler med ett karbonatom (metan) og det uten at CO2 er dannet som biprodukt. For en ikke-kjemiker er det kanskje ikke så lett å se hvorfor dette er grensesprengende forskning av stor praktisk betydning?

 
CryoJANO, Japan. Svein Stølen

Kaldt internasjonalt feltarbeid påkrevd i en varmere verden

Japan-Norway Arctic Science Week startet for meg i Sapporo i går. Klimaendringene slik de observeres gjennom studier av isbreer og permafrost var temaet da forskere fra Institutt for geofag og UNIS møtte japanske kollegaer fra Universitetet i Hokkaido. Anledningen var kick-off møtet for vårt nye SIU-finansierte (High North Programme) Cryospheric field observations, monitoring and modelling. Her går forskning og utdanning hånd i hånd, og oppstartseminaret lover meget godt.

Gratulerer til UiO:Energi

Statsråd Tord Lien annonserte i går hvem som fikk tilslag under FME-ordningen. Tre av våre fire søknader kom gjennom.

Svalbard

Spotlight Svalbard

En blogg om ville og vakre Svalbard og med en oppfordring til å lese siste utgave av Apollon. 

Earth's climate response to a changing sun

Fusker litt i klimaforskning

De siste årene har jeg fusket litt i faget klimaforskning. Det vil si jeg har skrevet et par artikler om sammenhenger som ikke er der.

UiO: Energi - en satsing mot fremtidens energisystemer

Universitetet i Oslo (UiO) tar gjennom satsingen UiO:Energi et anvar for å bidra til å løse en av vår tids største utfordringer. Det er å sørge for at verden, så raskt som mulig, oppnår bærekraftig produksjon, distribusjon og forbruk av energi.