Artikkel

Teknologi

Tema: Teknologi

Nordområdene i Apollon

I morgen lanserer Apollon et eget temanummer om Nordområdene, og naturlig nok er mange av artiklene i dette utmerkede temanummeret hentet fra forskningsprosjekter innen realfag og teknologi ved Universitetet I Oslo.

UiO: Energi - en satsing mot fremtidens energisystemer

Universitetet i Oslo (UiO) tar gjennom satsingen UiO:Energi et anvar for å bidra til å løse en av vår tids største utfordringer. Det er å sørge for at verden, så raskt som mulig, oppnår bærekraftig produksjon, distribusjon og forbruk av energi.

From student to researcher

Over the past 50 years the global system of universities has created an education of researcher, the PhD-education. The journey towards a PhD-degree starts during regular education and ends with a PhD-thesis after 3 or 4 years with dedicated research work. Here are some advices to new PhD-students!

Realfagsbiblioteket - et bibliotek i verdensklasse!

Realfagsbiblioteket, vårt kjære bibliotek, er nominert til årets bibliotek i 2015. Neste år vil også realfagsbiblioteket, med støtte fra Sparebankstiftelsen, presentere en ny versjon av reale damer!

Data story

Let me tell you a data story

Angela Morelli is an Italian information designer based in Norway.

Five years ago she fell in love with the concept of virtual water. That concept took her on an amazing journey that led to major discoveries: our hidden demands on water, the power of information design and the importance of communicating science.

Velkommen til semesterstart

Vi er klare til å gi våre nye studenter en drømmestart på studietiden, og vi gleder oss til å ta i mot dere mandag 10. august.

 

Et lite sommerbrev…

Nok en aktiv vinter og vår er unnagjort. Mye har skjedd og vi går som vanlig en aktiv høst i møte. Slik er det og slik må det vel være. Denne bloggposten oppsumerer noen av hovedpunktene fra våren 2015.

 

Utdanningsprisen til «computational physics»

Årets utdanningspris, som deles ut av universitetsstyret, gikk til studieretningen «computational physics». Mange års innsats ved Fysisk institutt har skapt en verdensledende fysikkutdanning ved Universitetet i Oslo. Prisen er meget fortjent og gratulerer til fagmiljøet som står bak.

 

Energi fra sola (SOLARIS)

UiO ble av Regjeringen tildelt ekstraordinært 31,2 mill. kroner i 2015 for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer.