Artikkel

Teknologi

Tema: Teknologi

Grensesprengende grønn teknologi i Science

For første gang har forskere lykkes med å omdanne naturgass direkte til flytende forbindelser i en prosess med ett trinn og uten utslipp av CO2! Ringformede molekyler med 6 karbonatomer er syntetisert direkte fra molekyler med ett karbonatom (metan) og det uten at CO2 er dannet som biprodukt. For en ikke-kjemiker er det kanskje ikke så lett å se hvorfor dette er grensesprengende forskning av stor praktisk betydning?

 

Jens fant Charmander på spisebordet

Det er sen sommerfrokost ved Myrasundet og spenningen er stor. Med brødskiva i den ene hånda og mobiltelefonen i den andre hånda er Jens på jakt!

4DSpace

4DSpace in Japan

Japan-Norway Arctic Science and Innovation week fortsatte i dag med selve hovedarrangementet. For meg var høydepunktet en høytidelig undertegning av en samarbeidsavtale med Universitetet i Kobe. Vår egen Wojciech Miloch, mannen bak avtalen, innledet selv ved å beskrive prosjektet godt for oss med mindre kunnskap om romvær, turbulens og rakettoppskytinger. Ingen grunn til å prøve å gjøre det bedre .. Talen følger her

 

Illustrasjonsbilde MNKOM blå

MNKOM: Science Talk

Hva er smart strøm? Hvilken legning har en klovnefisk? Og kan menn bruke p-piller? Årets MNKOM-studenter holder en naturvitenskapelig foredragsstafett.

Data(vitenskap) endrer verden

Gjennom to Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), suksess i EUs rammeprogrammer, nye fyrtårnprosjekter under IKT PLUSS i Norges Forskningsråd, samt etablering av et innovasjonsklyngeprosjekt er nå Universitetet i Oslo en svært betydelig aktør på den internasjonale arena innen datavitenskap.

IFI sentral i alle de tre IKT fyrtårnprosjektene

IKT skal revolusjonere helsevesenet

Onsdag offentliggjorde Norges forskningsråd tre store IKT-fyrtårnsprosjekter innen helse, omsorg og velferd. De tre prosjektene som tematisk ligger innen persontilpasset medisin, kreftforskning og mental helse samler forsknings-institusjoner, offentlig sektor, næringsliv og ikke minst brukermiljøer til felles innsats. 

Apple – en 40-åring uten krisetegn

I dag er det 40 år siden Steve Jobs og Steve Wozniak startet Apple i garasjen til Jobs` foreldre i Los Altos i California. Ikke noe selskap har endret verden så ettertrykkelig som Apple. Jubileet har fått meg til å reflektere over mitt forhold til Apple og møtene med de to gründerne Steve Jobs og Steve Wozniak.

 
Ray Tomlinson

Ray Tomlinson, mannen bak moderne epost, er død

Ray Tomlinson, mannen som oppfant moderne epost er død. Han ble 74 år gammel. Han huskes særlig som den som skapte av moderne epost når han jobbet med forløperen til Internett (ARPAnet) i 1970. Tomlinson var også den som tok i bruk tegnet «@» for å kunne skille innloggings­navnet til sender og mottaker fra maskinadressen.

Veggmalerier i fysikkbygget i høstsol

Store prosesser i godt driv

Universitetet i Oslo vil være blant Europas mest attraktive miljøer for forskning og utdanning innen realfag og teknologi. Klare indikasjon på at dette er en realistisk ambisjon er de resultatene vi har oppnådd innen European Research Council (ERC) og den store økningen i antall førstevalgssøkere de siste årene. Det begynner å bli kjent i Norge (og utlandet) at UiO gir en utdanning på høyt internasjonalt nivå innen realfag og teknologi.