Artikkel

Forskning og vitenskap

Tema: Forskning og vitenskap

Dekan Morten Dæhlen presenterer MN-fakultetets nye strategi

– Vi er allerede gode og skal bli enda bedre!

Det har tatt halvannet år å utvikle den nye strategien som skal stake ut den fremtidige kursen for UiOs matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Målet er blant annet å markere seg enda sterkere blant de beste universitetene i Europa.

Robotene kommer

I dette foredraget snakket Mats Høvin fra gruppen Robotikk og intelligente systemer om mange ulike roboter, fra både industri og forskning. Noen av disse presenteres under. En hovedkonklusjon må være at fremtidens roboter på mange måter er her allerede!

 

Smarte ting i smarte hjem

Datamaskinen er på vei inn i tingene vi bruker i hverdagen. Denne utvikling har for så vidt pågått over flere år, men tingene blir nå mer "intelligente" og de kommuniserer med omverden.