Artikkel

NHM

Tema: NHM

Løvenes konge-pastisj

Kampen om dyretronen

En sibirsteinbukk-hunn vil bare følge den hannen som har vunnet i kamp mot de andre, hos flekkhyenen er det hannene som vier livet sitt til å følge hunnene. Sosialt hierarki i dyreriket er like varierende som dyrene selv.

DNA-bank, Arild Johnsen

Hele DNA-banken tilgjengelig på nettet

Informasjon om DNAet til et enormt antall fugler, blomsterplanter, sopper, lav, leddyr, pattedyr, fisk med mere fra Naturhistorisk museum er nå fritt tilgjenglig for forskere over hele verden.

mygg

When a species is no longer a single species

How do you define a species? To non-biologists this might sound like the most basic and most obvious of all questions. Yet, there are few matters that stir up more intense discussions between scientists.