Artikkel

data

Tema: data

Vasileios Mavroeidis (t.v.), Kamer Vishi

De lager cyberforsvar som tar sekunder, ikke måneder

Cyberangrep med katastrofale følger kan skje i løpet av sekunder. De siste ukene er både Hydro og Visma rammet. Å stoppe slike angrep og rydde opp kan ta uker og måneder. Men nå kommer et standardisert språk som gjør det mulig å sette inn effektive mottiltak raskt.

Essay: Moore’s mess

I 40 år har en mikroskopisk strømbryter vært en grunnstein i den teknologiske utviklingen. Transistoren kan også være grunnen til at den ikke vil fortsette.