Artikkel

MNKOM-bloggene

Tema: MNKOM-bloggene

Essay: Digital evolusjon

Nye metoder utvikles for å prosessere kompleks data. Vi ser på hva som skjer når informatikk møter evolusjonsteori.

Essay: En verden uten arbeid

Kunstig intelligens, roboter og automatisering tar over stadig flere oppgaver i økonomien. Taxisjåførene er bare de første som bør se seg over skuldrene.

Essay: Når naturen burde kalle

Tidligere levde mennesker i mye tettere kontakt med naturen enn det vi gjør i dag. I dag blir naturen i stor grad sett på som et bruksobjekt.

Essay: Darwin 150 år etter

Hvordan kan vi stamme fra aper når det fortsatt finnes aper i naturen? Misforståelsene rundt evolusjon florerer og mange velger fortsatt å ikke tro på teorien.

Essay: Drømmen om den smarte strømmen

Med smarte målere står det norske strømmarkedet overfor de største endringene på 100 år. Klarer man å ta vare på personvernet til kundene i prosessen?

Essay: Moore’s mess

I 40 år har en mikroskopisk strømbryter vært en grunnstein i den teknologiske utviklingen. Transistoren kan også være grunnen til at den ikke vil fortsette.

Essay: Den tilfeldige virkeligheten

En verden der det ikke er mulig å samtidig vite hvor fort du kjører og hvor du er hen, kan være vanskelig å forstå. Selv for Albert Einstein.

Essay: Utmattede gener

Kronisk utmattelse er en komplisert sykdom som man enda ikke helt forstår. Kan løsningen ligge i genene våre?