Artikkel

forskningsformidling

Tema: forskningsformidling

Designing Science (MNKOM-lunsj)

Science designs combines the information of data and the beauty of design to communicate knowledge, to raise questions and to tell stories.

In this talk information designer Angela Morelli describes how information design and data visualization can help bridge the gap between scientists and their audiences, through deep engagement and collaboration with both.

Illustrasjonsbilde MNKOM-lunsj

Forskeren og journalisten (MNKOM-lunsj)

Forsker Bjørn Samset og journalist Mímir Kristjánsson samtaler om rollene til forskeren og journalisten i politiske saker, samfunnsdebatten – og om klima.

Hva skjer når man som forsker må gi råd i politiske betente saker? Kan man som journalist være helt objektiv? Hva slags meninger er ok å ytre uten at folket mister tillit? Og er samfunnet klar for naturvitere med meninger slik som samfunnsvitere, eller vil man kun bli stemplet aktivist i sosiale medier?

Henrik H. Svensen, Frøydis Sollid Simonsen og Dag O. Hessen

Forskning og følelser (MNKOM-lunsj)

Hva skjer når man bruker litterære grep for å formidle naturvitenskap? Kan forskeren virkelig ty til en personlig fortellerstemme? Eller blir det, som enkelte kritikere har påpekt, som å sukre den bitre fakta-pillen? Med: Frøydis Sollid Simonsen, Henrik H. Svensen og Dag O. Hessen

Data story

Let me tell you a data story

Angela Morelli is an Italian information designer based in Norway.

Five years ago she fell in love with the concept of virtual water. That concept took her on an amazing journey that led to major discoveries: our hidden demands on water, the power of information design and the importance of communicating science.