Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

Unni Olsbye

Næringslivssamarbeid tema i Khrono

Da viste det seg at regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus ikke var så interessert i internasjonale rangeringer av verdens universiteter likevel. I gårsdagens svar på min kronikk datert 28 juni, gjør hun det iallefall klart at hun vil forbeholde seg retten til å velge hvilken rangering som er den riktige.

Anvendelse utelukker ikke fremragende grunnforskning ..

Jeg har brukt tre lysark mye i ulike presentasjoner de seneste årene. Det første har tittelen "excellence in science", det andre "excellence in innovation" og den tredje "excellence in talent development".  Inger Sandlie og Truls Norbys forskning er utgangspunktet, men det er ikke dem jeg har bilde av på lysarkene. 

 

Grensesprengende grønn teknologi i Science

For første gang har forskere lykkes med å omdanne naturgass direkte til flytende forbindelser i en prosess med ett trinn og uten utslipp av CO2! Ringformede molekyler med 6 karbonatomer er syntetisert direkte fra molekyler med ett karbonatom (metan) og det uten at CO2 er dannet som biprodukt. For en ikke-kjemiker er det kanskje ikke så lett å se hvorfor dette er grensesprengende forskning av stor praktisk betydning?

 

Vitenskapelig erkjennelse - glimt fra en stolt MN-historie

I en tid hvor universitetenes og forskningens rolle i samfunnet diskuteres er kanskje noen glimt fra vår stolte MN-historie på sin plass? Jeg har gjort et lite utvalg, og utvalget belyser flere viktige temaer i tiden som internasjonalisering, mobilitet og også det mye debatterte skillet mellom grunnleggende og anvendt forskning. 

 

En dannelsesreise i Japan - inkludert noen tanker om formidlingens samfunnsnytte

Det som skiller NTNU fra det klassiske universitetet - som i stor grad er opptatt av å bringe fram og publisere forskningsresultater - er at NTNU vil at samfunnet skal ta det i bruk sier Gunnar Bovim i Ukeavisen Ledelse 1 juli. Interessant implisitt karakterisering av klassiske universiteter som Oxford, Cambridge og Harvard. Jeg har tenkt på dette utsagnet mye under ferien i Japan de siste ukene.

 

 
Illustrasjon av at mennesker påvirker naturen

Alarmerende oppvarming

Er det Jonas Gahr Støre (Ap) eller Erna Solberg (H) som blir klimaets Dagfinn Høybråten (KrF)?

UiO, Frederikkeplassen

Akademisk selvransakelse

Takk til Dag Hessen for en kronikk som jeg skal ha i baklomma hele sommeren! Egentlig har vel Dag gitt oss en kollektiv hjemmelekse over sommerferien? Hva skal et universitet være i dag og i fremtiden? 

UiO, ledelse og videreutvikling

Det var en klok beslutning, ikke å gå for tilsatt rektor ved UiO. Selv diskusjonen tok fokus vekk fra det som er viktigst. Hvordan videreutvikle et universitet som rankes blant den beste prosenten i verden? Rapporten "Build a ladder to the stairs" stiller mange av de viktige spørsmålene. For meg er da temaet hovedsakelig god ledelse og ikke valgt versus tilsatt ledelse.