Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

Vitenskapelig erkjennelse - glimt fra en stolt MN-historie

I en tid hvor universitetenes og forskningens rolle i samfunnet diskuteres er kanskje noen glimt fra vår stolte MN-historie på sin plass? Jeg har gjort et lite utvalg, og utvalget belyser flere viktige temaer i tiden som internasjonalisering, mobilitet og også det mye debatterte skillet mellom grunnleggende og anvendt forskning. 

 

En dannelsesreise i Japan - inkludert noen tanker om formidlingens samfunnsnytte

Det som skiller NTNU fra det klassiske universitetet - som i stor grad er opptatt av å bringe fram og publisere forskningsresultater - er at NTNU vil at samfunnet skal ta det i bruk sier Gunnar Bovim i Ukeavisen Ledelse 1 juli. Interessant implisitt karakterisering av klassiske universiteter som Oxford, Cambridge og Harvard. Jeg har tenkt på dette utsagnet mye under ferien i Japan de siste ukene.

 

 
Illustrasjon av at mennesker påvirker naturen

Alarmerende oppvarming

Er det Jonas Gahr Støre (Ap) eller Erna Solberg (H) som blir klimaets Dagfinn Høybråten (KrF)?

UiO, Frederikkeplassen

Akademisk selvransakelse

Takk til Dag Hessen for en kronikk som jeg skal ha i baklomma hele sommeren! Egentlig har vel Dag gitt oss en kollektiv hjemmelekse over sommerferien? Hva skal et universitet være i dag og i fremtiden? 

UiO, ledelse og videreutvikling

Det var en klok beslutning, ikke å gå for tilsatt rektor ved UiO. Selv diskusjonen tok fokus vekk fra det som er viktigst. Hvordan videreutvikle et universitet som rankes blant den beste prosenten i verden? Rapporten "Build a ladder to the stairs" stiller mange av de viktige spørsmålene. For meg er da temaet hovedsakelig god ledelse og ikke valgt versus tilsatt ledelse.

 

Samfunnseffekt, innovasjon og ny erkjennelse

Samfunnseffekt, innovasjon, ny erkjennelse - tre helt legitime mål for vitenskapere. På mange måter speiler dette de tre pillarene i Horisont2020; fremragende forskning, industrielt lederskap og samfunnets utfordringer. Og nok en gang vil jeg argumentere for at vi trenger et mangfold ved UiO, ved MN og i Norge.

4DSpace

4DSpace in Japan

Japan-Norway Arctic Science and Innovation week fortsatte i dag med selve hovedarrangementet. For meg var høydepunktet en høytidelig undertegning av en samarbeidsavtale med Universitetet i Kobe. Vår egen Wojciech Miloch, mannen bak avtalen, innledet selv ved å beskrive prosjektet godt for oss med mindre kunnskap om romvær, turbulens og rakettoppskytinger. Ingen grunn til å prøve å gjøre det bedre .. Talen følger her

 

Konferanse

A ladder to the chairs

Gode forskningsuniversiteter kjemper om de beste hodene i en sterkt konkurranseutsatt global sektor. Det var mitt hovedbudskap under Young Scientist Forum ved den norske ambassaden i Tokyo i dag. Dette må institusjonene ta inn over seg i sin langtidsplanlegging, og dette må unge forskertalenter ta inn over seg i sin karriereplanlegging.

Unyansert i objektive akademia - hva vil vi med EU-kroner debatten?

Til tider har jeg mest lyst til å finne frem forskerpennen igjen. Det er typisk når vi har provinisielle norske forskningsdebatter som handler vel så mye om statlige midler, som om fag. Hvordan står det til med norsk EU-forskning? Jeg velger å se en hovedutfordring. Norge gjør det som nasjon svært dårlig innen pillaren fremragende forskning.