Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

UiOs livsvitenskapsstrategi skjematisk

Faglig utvikling mot Livsvitenskapsbygget

En tredimensjonal presentasjon av Livsvitenskapsbygget ligger ute på nettsidene til UiO:livsvitenskap. Ingen tvil om at dette bygget blir viktig for UiO og MN, og på mange måter har innflyttings-prosessen allerede startet. En ting er prosjektets fremdrift som sådan. I tillegg er dagens faglige handling viktig for hvor vi vil være når nøkkelen står klar i døra.

UiO:energi

Hva vil vi med UiO:energi?

Universitetsstyret ønsker en plattform som tydeligere synliggjør vitenskapelige publikasjoner og ekstern finansiering. Så sier protokollen etter møtet 13 og 14 september. Mulig det er fornuftig, men jeg har vel tenkt at UiO:energi skal være en katalysator for ny aktivitet på et felt hvor vi er gode, men hvor potensialet for tverrfaglig forskning ikke utnyttes. Hvordan teller vi da suksess, og med hvilket tidsperspektiv?

TRL-nivå som definert i H2020

Med EUs niende rammeprogram i sikte

I en pressemelding fra Science Europe datert 13 september advarer organisasjonen, som samler forskningsfinansierende organisasjoner fra 27 land i Europa, mot ytterligere press på Horisont2020s budsjett. Protect Europe's true strategic investment er hovedbudskapet. Pressemeldingen problematiserer både omdisponeringen av forskningsmidler fra Horisont2020 til andre formål, og forskningsfinansiering basert på lån (ja, du leste riktig). 

ERC vinnere søkt fra MN

Stjerneprogrammet - ERC

Åtte ERC consolidator grant finalister er snart på vei til Brüssel. Fire kommer fra MN. I dag var det tid for prøveintervjuer, og kandidatene ble utsatt for en skikkelig "stresstest". I en sektor som av og til anklages for å være dominert av individualister uten interesse for et større fellesskap, er det godt å se at vi alltid finner velvillige og erfarne fagfeller som stiller opp. 

Gamle festsal Foto: Anders Lien

Universitetets fotavtrykk

Kontrasten mellom det fakultetet jeg møtte da jeg tok fatt på mitt dr. scient. arbeid i 1985, og det fakultetet kandidatene som deltok på mandagens velkomstdag for nye phd-studenter møter, er betydelig.

Åpne arealer ved Crick-instituttet

Pursue discovery without boundaries

Kompromissløst fokus på excellence karakteriserer det nye Francis Crick institute i London. 1200 forskere og et årlig budsjett på 130 millioner pund. Crick-instituttets visjoner og virkemidler er svært interessante når vi nå skal jobbe videre med UiO:livsvitenskap. Ikke minst når ulike fag skal samles under det samme taket i vår kommende storstue for livsvitenskap.

Tradisjon og entreprenørskap - Cambridge University

Skreddersøm og studentfokus

“The ‘right balance’ is not a matter of choosing one uniform governance structure to fit all the university's activities, but of choosing the right governance structure for each specific activity or programme.” Dette sitatet kommer meg i hu etter å ha besøkt Cambridge University Biomedical Campus og Imperial College, og før morgendagens besøk ved det nye Crick senteret i London.