Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

Unge forskere 2016

Mobilitet som suksessfaktor

MN er glade i å feire, og i går arrangerte vi nok en gang det som nærmest er blitt en juletradisjon; feiringen av unge forskertalenter og suksess i EU. Leder for MNs Seksjon for forskningsstøtte Ingse Noremsaune presenterte i gratulasjonstalen de dyktige fagpersonene og deres vei til suksess. Oppsummert så er det en stor "take home message". Mobilitet er en svært viktig suksessfaktor!

Morten Dæhlen, Anja Olafsen Sjåstad, Yngve Vogt, Jo Døhl, Ragnhild Hennum, Helmer Fjellvåg, Torbjørn Røe Isaksen, Vidar Helgesen

Fornybar energi - grunnleggende og løsningsorientert samtidig?

Krysspress vil vi alltid utsettes for. Noen mener vi ikke bidrar nok til å finne løsninger på samfunnsutfordringer. Andre mener vi jobber for lite langsiktig og grunnleggende. Jeg vil hevde at det mer grunnleggende og det mer anvendte lar seg kombinere innen en del fagområder. Fornybar energi er et slikt område, hvor jeg dessuten mener UiO absolutt må ha som mål å bidra til at den lokalt og globalt utviklede kunnskapen tas i bruk.

Effektivisering? Avbyråkratisering?

Avbyråkratiseringskutt et signal om avbyråkratisering?

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform impliserer at institusjonene må gjennomføre flate effektiviseringskutt på 0,8 prosent av driftsutgiftene. Dette er krevende, men regjeringen skal vel hjelpe oss?

Karriereutvikling er globalt tema. Her fra et seminar i den norske amabassaden i Tokyo tidligere i år.

Forskertalenter i skvis

Samfunnet er avhengig av nyrekruttering av dyktige forskere for å kunne løse nasjonale og globale utfordringer i kunnskapssamfunnet. Men unge forskere har en krevende og humpete vei inn i kunnskapsorganisasjonene. 

Denne bloggen er også publisert i Khrono

Formidlingsprisglede ved Kjemisk institutt i 2011

Formidlingsglede

Forskning og formidling hører sammen. Det må bli min "oppsummering" etter gårsdagens debatt i Litteraturhuset. Kunnskap er et gode i seg selv og må deles og brukes. Tilstanden ved UiO? Mitt inntrykk er at det formidles mye, og med glød og iver. Rektor, som var forhindret fra å stille i panelet, svarer i Morgenbladet i dag, og presenterer tall som underbygger et slikt syn. 

Gamle festsal

Klar for valgkamp

Uniforum har nå lansert mitt rektorkandidatur. Først og fremst er motivasjonen et sterkt engasjementet for UiO. UiO er et internasjonalt betydelig forskningsuniversitet, og en svært viktig utdanningsinstitusjon. Vi vet at kunnskap er fremtiden, og at UiO er Norges viktigste kunnskapsleverandør. Legger jeg til inspirasjonen i møtet med alle de kunnskapsrike ansatte med sterkt engasjement og faglig stolthet og integritet, så må ikke jeg grave dypt for å finne en sterk vilje for å engasjere meg i institusjonens videre utvikling.

Gamle festsal

Kunnskapsbyen Oslo

Oslo er nr 2 i Europa når utdanningsnivået er parameteren. Kun London rangeres foran. Konsentrasjonen av kompetanseinstitusjoner og bedrifter er høy, og nylig avholdte Cutting Edge og Oslo Innovation Week viser at det syder av aktivitet på bred front.

Kjemibygningen

Hvorfor må studentene ”betale” når gamle bygninger vernes/fredes?

Vedlikehold og rehabilitering av gamle bygninger er trolig universitets- og høyskolesektorens største utfordring, og dette er ingen nyhet! Når kommer den nasjonale planen for å løse dette?  Det er også en gåte at et rikt land som Norge, år etter år, overlater ”regningen” for fredning/verning av bygninger til studentene?