Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

Team Stølen & Mo Foto: Sjur Stølen

Valgkamp neste - for et UiO i samspill

Samspill er et gjennomgående tema i valgprogrammet teamet jeg leder la frem i dag, og samspill har vi praktisert i utviklingen av programmet. Tusen takk til alle dere som har møtt oss, utfordret oss og gitt oss gode råd og vink. Vi er i denne tidkrevende, men interessante prosessen ikke blitt mindre overbevist om hvor viktig UiO er som institusjon og hvor viktig det er sammen å videreutvikle UiO i samspill med samfunnet rundt oss.

OsloLifeScience - bilder fra åpningskonferansen i 2016

Oslo Life Science - en katalysator for regional samhandling

Det er lite som kan måle seg med å se resultater av hardt, målrettet arbeid. Høsten 2015 var intens og  motiverende. UiO:livsvitenskap ble initiert med to viktige delmål; vi skulle legge strategien for det kommende nybygget, og vi ville etablere en viktig nasjonal møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk - med livsvitenskap som tema. Oslo Life Science ble resultatet.

Studenter i Entropia

NHO og framtidens kompetansebehov

Alle som er opptatt av utdanning, er opptatt av framtidens kompetansebehov. NHO er opptatt av dette og mener Norge har for mange mastergrader innen så ulike områder som økonomi, samfunnsfag og humaniora. Men analysen er for enkel.

 

Ni institutter på MN

Fra åtte til ni institutter

I dag, 1. januar 2017, utvides realfags- og teknologifamilien på UiO med ny enhet. Virksomheten ved UNIK på Kjeller utenfor Lillestrøm er nå Institutt for teknologisystemer på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hjertelig velkommen til alle våre nye ansatte.

UiO, Frederikkeplassen

2017 - i de yngres og i kunnskapens tegn

Nyttår er tiden for forsetter. I en urolig samtid - hvilke "løfter" bør vi gi for det kommende året? Jeg mener mye må handle om de yngre - og om kunnskap.

Unge forskere 2016

Mobilitet som suksessfaktor

MN er glade i å feire, og i går arrangerte vi nok en gang det som nærmest er blitt en juletradisjon; feiringen av unge forskertalenter og suksess i EU. Leder for MNs Seksjon for forskningsstøtte Ingse Noremsaune presenterte i gratulasjonstalen de dyktige fagpersonene og deres vei til suksess. Oppsummert så er det en stor "take home message". Mobilitet er en svært viktig suksessfaktor!

Morten Dæhlen, Anja Olafsen Sjåstad, Yngve Vogt, Jo Døhl, Ragnhild Hennum, Helmer Fjellvåg, Torbjørn Røe Isaksen, Vidar Helgesen

Fornybar energi - grunnleggende og løsningsorientert samtidig?

Krysspress vil vi alltid utsettes for. Noen mener vi ikke bidrar nok til å finne løsninger på samfunnsutfordringer. Andre mener vi jobber for lite langsiktig og grunnleggende. Jeg vil hevde at det mer grunnleggende og det mer anvendte lar seg kombinere innen en del fagområder. Fornybar energi er et slikt område, hvor jeg dessuten mener UiO absolutt må ha som mål å bidra til at den lokalt og globalt utviklede kunnskapen tas i bruk.

Effektivisering? Avbyråkratisering?

Avbyråkratiseringskutt et signal om avbyråkratisering?

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform impliserer at institusjonene må gjennomføre flate effektiviseringskutt på 0,8 prosent av driftsutgiftene. Dette er krevende, men regjeringen skal vel hjelpe oss?

Karriereutvikling er globalt tema. Her fra et seminar i den norske amabassaden i Tokyo tidligere i år.

Forskertalenter i skvis

Samfunnet er avhengig av nyrekruttering av dyktige forskere for å kunne løse nasjonale og globale utfordringer i kunnskapssamfunnet. Men unge forskere har en krevende og humpete vei inn i kunnskapsorganisasjonene. 

Denne bloggen er også publisert i Khrono