Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

Om å forstå og respektere universitetets heterogenitet

Det er mange grunner til å respektere universitetets store heterogenitet. Dette gjelder om vi diskuterer oppfølging av studenter, og det gjelder om vi diskuterer personalpolitiske utfordringer. Det gjelder også i samspillet med verden utenfor universitetet.

 
Team Stølen & Mo Foto: Sjur Stølen

Personalpolitikk for økt forsknings- og utdanningskvalitet

Et universitet har i stor grad sine muligheter konsentrert i de ansattes kompetanse. Man skulle derfor tro at universitetene hadde utviklet gode systemer og svært høy oppmerksomhet rundt hvordan menneskelige ressurser utvikles og ivaretas. 

Svalbard, Longyearbyen

Hva vil Stølen & Mo med nordområdesatsingen? Svar på spørsmål fra UiOs nordområdesatsing

Prof. Erik Røsæg stilte 14 februar følgende spørsmål i en epost: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for UiOs nordområdesatsing. Kan dere si litt om hvordan dere tenker dere at dette skal utvikle seg fremover? Synes dere dette er viktig?

Utenfor UiO synes det å være en tendens til å prioritere nord-norske forskningsmiljøer i denne sammenhengen. Hva vil dere gjøre for å endre dette?

MENA

Klimakamp ved UiO

Studentparlamentets Jonas Nilsen fra Grønn Liste utfordrer 15. februar rektorkandidatene til å konkretisere de «luftige» visjonene for UiOs samfunnsansvar. "Vi ønsker oss kandidater som er konkrete, foreslår tiltak og tar tydelige standpunkt når det gjelder UiOs rolle i klimakrisen", skriver Nilsen.

Vi er helt enige med Nilsen i at visjoner er lite verdt uten konkrete tiltak. Klimaendringene er vår tids største utfordring. UiO alene kan ikke redde verden, men det er likevel mange ting vi kan gjøre lokalt som vil ha effekt.

OsloLifeScience

Livsvitenskapsbyen Oslo - refleksjoner etter Oslo Life Science 2017

Oslo Life Science 2017 har vært en betydelig suksess, og det er på sin plass med både takk og gratulasjoner til alle involvert. I år var konferansen et samarbeid mellom UiO, OUS, LMI og Oslo kommune og hadde av naturlige årsaker hovedfokus på helse. I årene som kommer skal konferansen utvikles videre. Tematisk og disiplinært. Dette er bare begynnelsen.

ERC

Det europeiske forskningsrådet feirer 10 år - UiO må ha ambisjoner om å lykkes bedre

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har påvirket europeisk forskning i betydelig grad. Ordningen oppfattes som konkurransearenaen hvor klinten virkelig skilles fra hveten. ERC bruker selv, når de snart markerer sitt tiårsjubileum, uttrykk som "Beyond frontiers" og "Beyond expectations". Norges uttelling på denne prestisjefylte arenaen kan dessverre ikke karakteriseres med tilsvarende superlativer. Selv om det finnes lyspunkter, for eksempel UiOs suksess innen samfunnsfagene, kreves tiltak både ved institusjonene og i norsk forskningspolitikk.

Gamle festsal

Bredde i metode, fag og studieobjekt

Samfunnet utenfor akademia er best tjent med at det opprettholdes stor bredde i metode, fag og studieobjekter, skriver Stänicke og Vetlesen i en tankevekkende kronikk i Aftenposten i dag. Akademia er også best tjent med dette. Historien har vist at vi ikke kan forutsi hvor de banebrytende tankene og ideene kommer. Vi må gjøre det uventede mulig og fremelske nye spissmiljøer. Vi kan verken planlegge eller ensrette oss til gjennombrudd.