Artikkel

Politikk og strategi

Tema: Politikk og strategi

Svalbard, Longyearbyen

Hva vil Stølen & Mo med nordområdesatsingen? Svar på spørsmål fra UiOs nordområdesatsing

Prof. Erik Røsæg stilte 14 februar følgende spørsmål i en epost: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for UiOs nordområdesatsing. Kan dere si litt om hvordan dere tenker dere at dette skal utvikle seg fremover? Synes dere dette er viktig?

Utenfor UiO synes det å være en tendens til å prioritere nord-norske forskningsmiljøer i denne sammenhengen. Hva vil dere gjøre for å endre dette?

MENA

Klimakamp ved UiO

Studentparlamentets Jonas Nilsen fra Grønn Liste utfordrer 15. februar rektorkandidatene til å konkretisere de «luftige» visjonene for UiOs samfunnsansvar. "Vi ønsker oss kandidater som er konkrete, foreslår tiltak og tar tydelige standpunkt når det gjelder UiOs rolle i klimakrisen", skriver Nilsen.

Vi er helt enige med Nilsen i at visjoner er lite verdt uten konkrete tiltak. Klimaendringene er vår tids største utfordring. UiO alene kan ikke redde verden, men det er likevel mange ting vi kan gjøre lokalt som vil ha effekt.

OsloLifeScience

Livsvitenskapsbyen Oslo - refleksjoner etter Oslo Life Science 2017

Oslo Life Science 2017 har vært en betydelig suksess, og det er på sin plass med både takk og gratulasjoner til alle involvert. I år var konferansen et samarbeid mellom UiO, OUS, LMI og Oslo kommune og hadde av naturlige årsaker hovedfokus på helse. I årene som kommer skal konferansen utvikles videre. Tematisk og disiplinært. Dette er bare begynnelsen.

ERC

Det europeiske forskningsrådet feirer 10 år - UiO må ha ambisjoner om å lykkes bedre

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har påvirket europeisk forskning i betydelig grad. Ordningen oppfattes som konkurransearenaen hvor klinten virkelig skilles fra hveten. ERC bruker selv, når de snart markerer sitt tiårsjubileum, uttrykk som "Beyond frontiers" og "Beyond expectations". Norges uttelling på denne prestisjefylte arenaen kan dessverre ikke karakteriseres med tilsvarende superlativer. Selv om det finnes lyspunkter, for eksempel UiOs suksess innen samfunnsfagene, kreves tiltak både ved institusjonene og i norsk forskningspolitikk.

Gamle festsal

Bredde i metode, fag og studieobjekt

Samfunnet utenfor akademia er best tjent med at det opprettholdes stor bredde i metode, fag og studieobjekter, skriver Stänicke og Vetlesen i en tankevekkende kronikk i Aftenposten i dag. Akademia er også best tjent med dette. Historien har vist at vi ikke kan forutsi hvor de banebrytende tankene og ideene kommer. Vi må gjøre det uventede mulig og fremelske nye spissmiljøer. Vi kan verken planlegge eller ensrette oss til gjennombrudd. 

Åpning Akademisk skrivesenter

Nyoppusset bibliotek åpner dørene!

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus har vært gjennom det TV-serier vil kalle en «total makeover». Vi har vært på forhåndsvisning. Resultatet er imponerende. Læringsmiljøarbeidet på UiO har fått et betydelig løft. Alle vil ha glede av å ta en tur innom biblioteket og inspisere de nye mulighetene. 

Røe Isaksen under lanseringen i Realfagsbiblioteket

Kultur for kvalitet & en helhetlig personalpolitikk

Kultur for kvalitet heter stortingsmeldingen Torbjørn Røe Isaksen lanserte rett før helgen. Det var en festdag for alle oss som er engasjert i undervisning, studenter og fagutvikling. Alle med interesse for universitetspolitikk og universitetshistorie vil ha glede av å se nærmere på dokumentet statsråden valgte å legge fram på UiO, hans alma mater.

Åpning Akademisk skrivesenter

Læringsmiljøutvikling som gleder

Frøydis Hertzberg kunne fortelle om en lang og humpete vei fram til gårsdagens åpning av Akademisk skrivesenter ved Universitetsbiblioteket. Da Norsk språkråd for 40 år siden etterlyste opplæring i skriving, hadde instituttets bestyrer raskt avvist ideen. Først og fremst var ikke dette universitetets oppgave. Dessuten mente han at skriving ikke var noe man kunne lære studentene. 

Analoge helger tilbringes ofte til fjells - bilde fra en bedre vinter

"Analog" helg før viktig forskningsuke

Jeg har hatt en "analog" helg. Det er viktig av og til. Når samfunnets tempo akselererer, trenger vi alle mer enn noensinne ro og rom til å være hele mennesker. Betydningen av dette øker med globaliseringen, digitaliseringen og de nye teknologiene. Når jeg så søndag åpner e-post og sosiale medier igjen, ser jeg at det blir en ny uke i balanse mellom å være prodekan på MN og å være i rektorvalgkamp. Og uka vil i stor grad dreie seg om forskning.