Artikkel

Forskning og vitenskap

Tema: Forskning og vitenskap

Den fjerde IKT-bølgen

Informatikk (IKT) oppsto som eget fag i midten av forrige århundre, og faget er i dag det enkeltfag i den vitenskapelige fagflora med størst betydning for samfunnsutviklingen.

 

En fantastisk fredag

I dag kom resultatet for den store VERDIKT-utlysingen i Norges forskningsråd, se her. Forskningrådet har fordelt 204 millioner kroner til 21 prosjekter - 9 brukerstyrte innovasjonsprosjekter, 11 forskerprosjekter og ett kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Totalt ble det sendt 184 søknader til denne utlysingen, hvorav 69 nådde finalen. Av disse 69 søknadene kom altså 21 søknader gjennom nåløyet. Foreløpig oversikt tilsier at denne siste fredagen i april 2010 ble en særdeles god dag for Institutt for informatikk og Universitetet i Oslo.

 

Topp 10

Dersom man leser filmblogger, bokblogger eller andre lignende blogger finner man gjerne bloggerens "ti på topp"-liste.  Jeg tenkte jeg skulle gjøre noe lignende og har brukt litt tid i starten av p

 

Beregninger i nettskyen

Noen har spurt meg hva "cloud computing" (beregninger i nettskyen) er og hvordan "cloud computing" virker. Her er en kort og forhåpentligvis litt folkelig forklaring.