Artikkel

Forskning og vitenskap

Tema: Forskning og vitenskap

KI-strategi

Et godt stykke arbeid

Mange har allerede kommentert «Nasjonal strategi for kunstig intelligens» som ble lagt frem av daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup den 14. januar 2020. Jeg har nå endelig fått tid til å reflektere litt rundt innholdet og her er noen kommentarer fra meg. Jeg vil også invitere den nye (Distrikts og) Digitaliseringsministeren Linda Hofstad Helleland til samtaler om én særlig viktig problemstilling  tett knyttet til det å realisere strategien?

Illustrasjon av kvantedata

Norge (og verden) er avhengig av en velfungerende e-Infrastruktur

En rykende fersk rapport beskriver hvordan og hvor mye Norge bør investere i e-infrastruktur de neste 10 årene. Det handler om å kunne delta i den globale kunnskapsutviklingen, sørge for at Norge er langt fremme på viktige kunnskapsområder, utvikle lønnsomme arbeidsplasser i næringslivet og offentlig sektor, og sist men ikke minst sikre en bærekraftig fremtid for alle.

GodJul

En julegave helt utenom det vanlige

Nok et fremgangsrikt år er gjennomført ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er mye jeg kan skrive om fra året som snart går inn i historien, men jeg skal nøye meg med å kommentere årets formidable julegave til forskningen ved landets eldste og beste universitet. GOD JUL!

Doktorkreering

Kreering i Aulaen - 12. desember 2019

Kreeringen av doktogradskandidater foregår i en flott seremoni i Universitetes Aula. Dette skjer fire ganger i året og her kan du lese dagens tale, den 28. i rekken siden jeg ble dekan ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet i 2013. Stor stas!

MarianneZ

Stadig større og tydeligere på energiområdet

Denne uken arrangerte UiO:Energi, sammen med klyngen Energy Valley, den fjerde utgaven av "Industry Science Meet-Up at The University of Oslo".  Disse møtene blander i foredrag fra forskningsmiljøene med foredrag fra næringslivet. Denne gangen handlet det veldig mye om fornybar energi og fremtidens energisystemer.

Strategic Advisory Commitee

Flotte dager med fakultetets rådgivende utvalg i strategiske spørsmål

Stadig større andeler av forskningen finansieres av eksterne kilder og konkurransen om disse midlene blir stadig sterkere. Vårt rådgivende utvalg i strategiske spørsmål har vært på besøk og gitt oss mange gode råd. Hovedspørsmålet har vært hvordan fakultetet skal realisere de ambisiøse målene formulert i vår snart ett år gamle strategi?

Strategic Advisory Commitee

Great days with our strategic advisory committee

Over the last 40 years a larger and larger portion of research is funded by external sources and the competition for these funds is also increasing. Our strategic advisory committee has visited us and we have got many good advices. The main question has been how the faculty shall realize the ambitious goals formulated in our strategy?