Artikkel

Forskning og vitenskap

Tema: Forskning og vitenskap

Doktorkreering

Kreering i Aulaen - 12. desember 2019

Kreeringen av doktogradskandidater foregår i en flott seremoni i Universitetes Aula. Dette skjer fire ganger i året og her kan du lese dagens tale, den 28. i rekken siden jeg ble dekan ved det matematisk naturvitenskapelige fakultet i 2013. Stor stas!

MarianneZ

Stadig større og tydeligere på energiområdet

Denne uken arrangerte UiO:Energi, sammen med klyngen Energy Valley, den fjerde utgaven av "Industry Science Meet-Up at The University of Oslo".  Disse møtene blander i foredrag fra forskningsmiljøene med foredrag fra næringslivet. Denne gangen handlet det veldig mye om fornybar energi og fremtidens energisystemer.

Strategic Advisory Commitee

Flotte dager med fakultetets rådgivende utvalg i strategiske spørsmål

Stadig større andeler av forskningen finansieres av eksterne kilder og konkurransen om disse midlene blir stadig sterkere. Vårt rådgivende utvalg i strategiske spørsmål har vært på besøk og gitt oss mange gode råd. Hovedspørsmålet har vært hvordan fakultetet skal realisere de ambisiøse målene formulert i vår snart ett år gamle strategi?

Strategic Advisory Commitee

Great days with our strategic advisory committee

Over the last 40 years a larger and larger portion of research is funded by external sources and the competition for these funds is also increasing. Our strategic advisory committee has visited us and we have got many good advices. The main question has been how the faculty shall realize the ambitious goals formulated in our strategy?

Evolutionary Biology, Douglas J. Futuyma

Tre overraskelser da jeg åpnet en bok i evolusjonsbiologi

I disse dager er Intelligent Design kommet på dagsorden i Norge i og med lanseringen av BioCosmos og finansieringen av den. Da kommer evolusjon i fokus - igjen. Men for ikke så lenge siden lånte jeg en toneangivende lærebok  skrevet av evolusjonsbiologen Douglas Futuyma og da fikk jeg meg noen overraskelser.

solen

Kreering i Aulaen - 19. september 2019

Dette var 27. gang sittende dekanat hadde gleden av å kreere doktorgradskandidater i universitetets Aula. Denne gangen var det prodekan Solveig Kristensen som holdt talen og du kan lese hele den flotte talen hennes her.