Artikkel

Formidling og kommunikasjon

Tema: Formidling og kommunikasjon

BIO-torsdag: Nye Biologiske legemidler med Inger Sandlie

I dag må du kanskje ta medisinen din flere ganger om dagen. I framtida kan du nøye deg med å ta den hver tredje uke.

Professor Inger Sandlie og kollegene hennes utvikler ny kunnskap om hvordan medisiners virketid kan manipuleres, kunnskap som gir løfte om ny medisinsk praksis.

Stjerneklart: omslag

Stjerneklart: Siste nytt fra verdensrommet

Stjerneklart: Siste nytt fra verdensrommet, er en populærvitenskapelig bok om astronomi og romfart som gis ut på Spartacus forlag i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet her ved Universitetet i Oslo. Dette er andre bok i serien «Populærvitenskap som angår deg», den første var Isfritt som ble utgitt i fjor. Stjernklart lanseres i dag i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes´ hus på Blindern med både «romrock» og korte foredrag fra boka.

Universet er ufattelig stort. Vi fjernen så en ørliten prikk i dette universet. Denne ørlille prikken er jorda. Da sitter vi igjen med temaet for antologien Stjerneklart siste nytt fra verdensrommet. I Stjerneklart har redaktørene samlet de beste norske tekstene som er skrevet om verdensrommet de siste årene.

Data story

Let me tell you a data story

Angela Morelli is an Italian information designer based in Norway.

Five years ago she fell in love with the concept of virtual water. That concept took her on an amazing journey that led to major discoveries: our hidden demands on water, the power of information design and the importance of communicating science.

De usynlige heltene – realfag og teknologi i helsesektoren

I morgen, lørdag 6 juni er det «Viten på lørdag» i Gamle festsal i Urbygningen ved Universitetsplassen. Tema er realfag og teknologi i helsesektoren og tre av våre forskere – de usynlige heltene – vil presentere noe av det vi gjør innen realfagfag og teknologi som kommer til anvendelse for å utvikle bedre helsetjenester. Arrangementet starter kl. 13.00, varer i til 14.30, er gratis og åpent for alle.

 

PhD-day 2015: Forskningskommunikasjon

Fredag 5. juni er PhD-studentene i sentrum for oppmerksomheten på fakultetet. Sammen med vårt fantastiske Realfagsbibliotek, arrangerer vi PhD-day 2015 i Vilhelm Bjerknes hus. I år kommer både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor Ole Petter Ottersen til åpningen kl. 12.00.

 

Hvordan “transporteres” forskningresultater ut i samfunnet?

Mange synes å mene at den eneste kanalen for “transport” av forskning ut i samfunnet er gjennom innovasjon, det vil si gjennom samarbeid med etablert næringsliv, gjennom å skape nye bedrifter, gjennom å patentere eller gjennom å lisensiere teknologi. Dette er feil!

 
Finn Eirik Johansen og Torbjørn Håkan Ergon

Finse alpine forskningsstasjon

En av våre forskningsstasjoner ligger på Finse, ca. 1.5 km fra Finse stasjon. Jeg har i dag hatt gleden av å besøke stasjonen sammen med kolleger fra Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, samt noen andre brukere av stasjonen.

UiO-festival over tre dager

UiO-festivalen 24-26. april 2015 er først og fremst en arrangement som viser bredden i den kunnskaps­utviklingen som foregår ved Universitetet i Oslo (UiO).