Artikkel

Formidling og kommunikasjon

Tema: Formidling og kommunikasjon

sola

Sollyset – en nøkkel til kunnskap (Lysets år 2015, #4)

Sollyset er grunnleggende for alt liv på Jorda, men er også vår fremste kilde til kunnskap om Solen. Hva er det som gjør at temperaturen i solens ytre lag kan bli flere millioner grader? Hvordan blir soleksplosjoner til?

I dette foredraget forteller professor Mats Carlsson ved institutt for teoretisk astrofysikk hvor nærme vi egentlig er svarene på disse spørsmålene.

BIO-torsdag: Nye Biologiske legemidler med Inger Sandlie

I dag må du kanskje ta medisinen din flere ganger om dagen. I framtida kan du nøye deg med å ta den hver tredje uke.

Professor Inger Sandlie og kollegene hennes utvikler ny kunnskap om hvordan medisiners virketid kan manipuleres, kunnskap som gir løfte om ny medisinsk praksis.

Stjerneklart: omslag

Stjerneklart: Siste nytt fra verdensrommet

Stjerneklart: Siste nytt fra verdensrommet, er en populærvitenskapelig bok om astronomi og romfart som gis ut på Spartacus forlag i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet her ved Universitetet i Oslo. Dette er andre bok i serien «Populærvitenskap som angår deg», den første var Isfritt som ble utgitt i fjor. Stjernklart lanseres i dag i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes´ hus på Blindern med både «romrock» og korte foredrag fra boka.

Universet er ufattelig stort. Vi fjernen så en ørliten prikk i dette universet. Denne ørlille prikken er jorda. Da sitter vi igjen med temaet for antologien Stjerneklart siste nytt fra verdensrommet. I Stjerneklart har redaktørene samlet de beste norske tekstene som er skrevet om verdensrommet de siste årene.

Data story

Let me tell you a data story

Angela Morelli is an Italian information designer based in Norway.

Five years ago she fell in love with the concept of virtual water. That concept took her on an amazing journey that led to major discoveries: our hidden demands on water, the power of information design and the importance of communicating science.

De usynlige heltene – realfag og teknologi i helsesektoren

I morgen, lørdag 6 juni er det «Viten på lørdag» i Gamle festsal i Urbygningen ved Universitetsplassen. Tema er realfag og teknologi i helsesektoren og tre av våre forskere – de usynlige heltene – vil presentere noe av det vi gjør innen realfagfag og teknologi som kommer til anvendelse for å utvikle bedre helsetjenester. Arrangementet starter kl. 13.00, varer i til 14.30, er gratis og åpent for alle.

 

PhD-day 2015: Forskningskommunikasjon

Fredag 5. juni er PhD-studentene i sentrum for oppmerksomheten på fakultetet. Sammen med vårt fantastiske Realfagsbibliotek, arrangerer vi PhD-day 2015 i Vilhelm Bjerknes hus. I år kommer både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor Ole Petter Ottersen til åpningen kl. 12.00.

 

Hvordan “transporteres” forskningresultater ut i samfunnet?

Mange synes å mene at den eneste kanalen for “transport” av forskning ut i samfunnet er gjennom innovasjon, det vil si gjennom samarbeid med etablert næringsliv, gjennom å skape nye bedrifter, gjennom å patentere eller gjennom å lisensiere teknologi. Dette er feil!