Artikkel

Vitenskap

Tema: Vitenskap

Husk å sjekke relativitetsteorien i påskefjellet

Føles klokka som om den går fortere i påskeferien? Og har du tenkt på at Einstein faktisk har forutsagt dette? Hans teorier kommer i to versjoner. Den mest kjente er den spesielle relativitetsteorien og den må ha veldig store hastigheter for å gi noen merkbar effekt. Det er det dårlig med i påskefjellet. Vanligvis tenker vi også at den generelle relativitetsteorien sier ting som at tiden nesten står stille ved kanten av svarte hull og andre eksotiske ting. Men den sier også at klokker går fortere bare gravitasjonsfeltet blir litt svakere, og det er her påskefjellet kommer inn.

 

Tid for kalenderreform?

Rundt nyttår hvert år så kommer forskjellige lure forslag opp om reform av kalenderen. Vår kalender med 7-dagers uker, varierende lengde på månedene og skuddår passer liksom ikke inn i vår strømlinjeformede rasjonelle verden. Det de fleste irriterer seg mest over er nok at ikke samme dato havner på samme ukedag hvert år.

 

Insentivmidler for forskning - legg ned hele greia!

Mellom 34 201 kr og 102 602 fikk universitetet i år for hver publikasjon. Dette er penger som er ment å skulle stimulere til økt forskning. I år fikk vi som forskere på vårt institutt til disposisjon omtrent 1200 kr for hver publikasjon og neste år skal det visst bli mindre. Hvor stor del av disse midlene er det rimelig at forskerne selv får disponere for at dette skal virke stimulerende?

 
Big Bang

Vellykket 200-års jubileum

Takk til alle som var med å arrangere Universitetets 200-års jubileum! Selv sommerens regn i Oslo holdt opp denne dagen. Her er hva jeg fikk med meg.

Æresdoktorat til Richard Dawkins?

Richard Dawkins er en av vår tids mest feirede, men også mest kontroversielle forskere. I neste uke blir han æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Er det klokt?

 

Alle forskere er ateister, eller?

Det er en utbredt tro at etter som vitenskapen går fremover så blir det mindre og mindre plass for religion. Men når biologisk orienterte forskere prøver seg på store spørsmål om mening har de lett for å trekke den slutning at siden de ikke finner noen så eksisterer det hverken mening eller noen Gud. Jeg vil hevde at dette svaret ikke er en konsekvens av vitenskap, men snarere må sees på som en meningsytring.

 

Hvor mange farger er det i pi?

De fleste kan i hvertfall to sifre i π, mange også fem. Kunstneren Beret Aksnes står bak et stort bilde der tallet π er kodet med én farge for hvert siffer. Hvor mange sifre må π ha for at det skal være mulig å finne ut av denne kodingen? Det er overraskende mange.

 

Klokskap, kunnskap og den unge kongen

Noen ganger misunner jeg mine kollegaer samfunnsviterne for at de får lov å bakse med de store spørsmålene. Dersom man kan ønske seg hva man vil, hva skal man da ønske seg?

 
5 planeter

Du må se de fem planetene!

Ingen som er interessert i vitenskapshistorie kan unngå å legge merke til den sentrale plassen som de fem planetene har hatt gjennom årtusenene. Etter min mening er det heller ikke nok bare å lese om dem i bøker, man må se dem selv med det blotte øye. Først ved å bruke flere sanser får man tak i noe av den fascinasjonen mennesker har hatt for dem gjennom historien.