Artikkel

økonomi

Tema: økonomi

Historieløs sosialøkonom?

Er det riktig at de er helt på jordet de som sier at Norge var et av Europas fattigste land for 100 år siden, et land som tjenestejenter og husmenn emigrerte fra?