Artikkel

Utdanning og studentliv

Tema: Utdanning og studentliv

P. N. Malik

Nordic Centre in India

Nordic Centre in India (NCI) representerer 22 universiteter fra Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge. I Norge er det UiB, UMB og UiO som deltar i senteret. Hovedoppgaven til NCI er å bistå forskere og studenter fra medlemsinstitusjonene når de besøker eller studerer i India. Mr. P.N. Malik gjør alt fra å forelese om universitetssystemet i India til å organisere transport for oss. Her er et kort resymé av Mr. Maliks beskrivelse av det indiske universitetssystemet.

Språk og kommunikasjon

Informatikk: språk og kommunikasjon er studieprogrammet for de som er interessert i hvordan vårt naturlige språk kan behandles av IT-systemer, hvordan vi kan kommunisere med maskiner gjennom vårt eget språk og hvordan vi kan utvikle nye metoder for å finne informasjon på internett.

 

Smått, godt og intelligent

Raskere og mindre datamaskiner som inngår i såkalte intelligente gjenstander, løser stadig flere oppgaver i samfunnet. Informatikk: nanoelektronikk og robotikk er det studieprogrammet for de som er interessert i hvordan man konstruerer innmaten i datamaskiner og trådløse systemer, hvordan  ”intelligente” gjenstander/roboter utvikles og hvordan disse snakker sammen og finner hverandres posisjon. Programmet er tverrfaglig med betydelig innslag av matematikk og fysikk.

 

Radikal kvotering

På Institutt for informatikk er andelen kvinner i PhD-stilllinger (forskerutdanning) 23% (47 av 203) og i forskerstillinger 11% (9 av 84). Bare 5% (2 av 38) professorer er kvinner.

 
Ifi2

2010 - nytt bygg, ny utdanning

Det nye informatikkbygget på 28.000 kvadratmeter har for lengst reist seg opp av Gaustadbekkdalen og mot slutten av 2010 vil et helt nytt "campus" stå ferdig.