Artikkel

IT-industri

Tema: IT-industri

Designerne har gått løs på nerdeklokkene

Jeg har alltid hatt sansen for klokker. Som selvutnevnt nerd har jeg en spesiell fascinasjon for sære klokker med binære display eller slike som sier tiden i morsekode. Nå er slike klokker blitt designerobjekter.

 

Norsk mobiltelefonteknologi

Etter mange år med lite nyvinning i Norge når det gjelder mobiltelefoner ser det endelig ut til å skje noe. Det er ihvertfall to firmaer som nå er aktive i Norge innenfor hardware/software for mobiltelefoner: Arm og Atmel og deres avdelinger i Trondheim.

 

Missiler og hjerteinfarkt

Innenfor sensor- og signalbehandling, er det et ganske flytende skille mellom høyst forskjellige anvendelser. En av artiklene som våre PhD-studenter leser med tanke på høyoppløselig medisinsk ultralyd ble for eksempel skrevet for snart 30 år siden med støtte fra US Air Force og US Joint Services Program. På 80-tallet betydde det sannsynligvis at Reagans stjernekrigsprogram var med og finansierte forskningen. Når det kommer til detaljene så er det faktisk ikke så veldig stor forskjell på å finne retningen til et missil, å finne en farlig sprekk i en oljeplattform med ultralyd, eller å avbilde detaljer i et hjerte med tanke på infarkt.

 

Hvor god er GPS innendørs?

Det nye bygget til Institutt for Informatikk er ca 160 m langt og et fint sted for en test. Hvor god er GPS innendørs?

 

Prisbelønnet lommeultralyd

GE Vingmed Ultrasound i Horten kan glede seg over enda flere priser for Vscan - den lille håndholdte ultralysdcanneren som minner om en smarttelefon.

 
Tandberg Huldra 4

Teknologi og innovasjon på 40-tallet

Innovasjon er et av vår tids moteord. Men innovasjon innenfor teknologi har vi hatt lenge, så det kan være lærerikt å se på tidligere perioder med innovasjon og hvordan det gikk. En helt spesiell periode i teknologihistorien i Norge var rett etter at krigen var slutt i 1945. Da åpnet det seg plutselig et stort marked for radioapparater. Radio var den tidens høyteknologi, og prosessen med hvordan teknologibedrifter startet og forsvant i 40/50-årene har mange likhetstrekk med dagens situasjon.

Takk for alt, Walkman

Etter lang tids sykeleie gir altså Sony deg opp. Du som startet en revolusjon da du gjorde det mulig å ta med musikken ut av stua. Før du kom i 1979 var det bare reiseradioen som tillot det. Men i det det siste har du skrantet. Først var det Discman, den bærbare CD-spilleren, og så var det mp3-spillerne og Ipod-ene som til slutt tok innersvingen på deg.

 
S-kurve

Blir vi lurt av Moores lov?

Helt siden 60-tallet har ytelsen til en prosessor omtrent fordoblet seg hvert annet år. Denne loven eller tommel-fingerregelen er til å bli imponert over. Derfor er det fristende å ta med denne loven til andre områder av teknologi. Hvis S-kurven ikke er så bratt og når metningspunktet mye tidligere enn tilfellet er for prosessorer så har man en teknologi som nok vokser, men mye langsommere og mye mindre enn Moores lov tilsier.