Sverre Holms blogg
Sverre Holm Sverre Holms blogg

Bloggen til Sverre Holm

 

Er naturvitenskap Teorien om Alt?

Teorien om Alt, den som skal beskrive alt fra det minste i atomkjernene til det kosmiske, er noe fysikerne har lett etter lenge. På det mer filosofiske planet er det endel forskere som mener at vitenskap, som regel begrenset til naturvitenskap, er en slik Teori om Alt som skal kunne beskrive og forstå ikke bare fysikkens krefter, men alle deler av livet.

 

Gi meg et vuvuzela-filter!

Med fotball-VM i Sør-Afrika har fotballinteresserte måttet lære seg et nytt ord, vuvuzela, og ikke minst en ny lyd, den vepseslignende lyden som ligger som et bakteppe over sendingene. Noen bryr seg ikke, men det er mange som irriterer seg over den. Kan den fjernes med signalbehandling?

 

Bedre diagnose ved bedre derivasjon

De siste 8-9 årene har jeg jobbet med bedre modeller for å forstå hvordan ultralyd brer seg i kroppsvev. I alle fag er bedre forståelse av et fenomen nøkkelen til å komme videre.

Oslos miljø på din mobil

Suksessen yr er Meterologisk Institutt sin måte å gjøre data tilgjengelige på. De tenker at det offentlige allerede har betalt så dette hører almenheten til. Men tenk på alle andre miljødata fra offentlige og private institusjoner som ligger utilgjengelig og som ikke deles.

 

En fremtid uten ladekabler

Telefonen er nå så og si fri for kabler og mobilkommunikasjon er blitt en naturlig del av dagliglivet.

 

Sverre Holm

English

Professor i signalbehandling som arbeider med medisinsk ultralyd, akustikk og signalanalyse ved Institutt for Informatikk, UiO.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager