Sverre Holms blogg
Sverre Holm Sverre Holms blogg

Bloggen til Sverre Holm

 

Oslos miljø på din mobil

Suksessen yr er Meterologisk Institutt sin måte å gjøre data tilgjengelige på. De tenker at det offentlige allerede har betalt så dette hører almenheten til. Men tenk på alle andre miljødata fra offentlige og private institusjoner som ligger utilgjengelig og som ikke deles.

 

En fremtid uten ladekabler

Telefonen er nå så og si fri for kabler og mobilkommunikasjon er blitt en naturlig del av dagliglivet.