Sverre Holms blogg
Sverre Holm Sverre Holms blogg

Bloggen til Sverre Holm

 

Klokskap, kunnskap og den unge kongen

Noen ganger misunner jeg mine kollegaer samfunnsviterne for at de får lov å bakse med de store spørsmålene. Dersom man kan ønske seg hva man vil, hva skal man da ønske seg?

 

Norsk mobiltelefonteknologi

Etter mange år med lite nyvinning i Norge når det gjelder mobiltelefoner ser det endelig ut til å skje noe. Det er ihvertfall to firmaer som nå er aktive i Norge innenfor hardware/software for mobiltelefoner: Arm og Atmel og deres avdelinger i Trondheim.

 

Syngende kopper

En kopp, glass eller kjele er nesten som et lite musikkinstrument, det er overraskende mange forskjellige lyder de kan lage. Hva er det egentlig som skjer når en kopp lager lyder?

 

Missiler og hjerteinfarkt

Innenfor sensor- og signalbehandling, er det et ganske flytende skille mellom høyst forskjellige anvendelser. En av artiklene som våre PhD-studenter leser med tanke på høyoppløselig medisinsk ultralyd ble for eksempel skrevet for snart 30 år siden med støtte fra US Air Force og US Joint Services Program. På 80-tallet betydde det sannsynligvis at Reagans stjernekrigsprogram var med og finansierte forskningen. Når det kommer til detaljene så er det faktisk ikke så veldig stor forskjell på å finne retningen til et missil, å finne en farlig sprekk i en oljeplattform med ultralyd, eller å avbilde detaljer i et hjerte med tanke på infarkt.

 

NRK blir vel på FM til 2025

I en av Europas mest ambisiøse planer for slukking av FM ligger det paradoksale at en av Europas lengstlevende bilparker skal over på DAB. Nå er det også nettopp kommet tall som viser at NRK Klassisk har mistet 60% av sine lyttere etter at de forsvant fra FM i 2009. I lys av dette og en litt tvetydig Stortingsmelding om “Digitalisering av radiomediet” skal jeg forsøke meg på å se i krystallkulen for de neste 10-15 årene.

 

Datastemme med merkelig aksent

Automatisk talesyntese har vi hatt lenge, men det betyr ikke at det er lett å lage. På Nationaltheatret stasjon annonseres sporendringer på en måte som rent umiddelbart høres naturtro ut. Men vent, ingen personer snakker sånn som dette!

 

Sverre Holm

English

Professor i akustisk avbildning og signalbehandling som arbeider med medisinsk ultralyd, akustikk og signalanalyse ved Institutt for Informatikk, UiO.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager