Sverre Holms blogg
Sverre Holm Sverre Holms blogg

Bloggen til Sverre Holm

 

Lite avansert telefonavlytting

Jeg er overrasket over hvor lite avansert News of the World sin avlytting har vært. Her følger en gjennomgang av metodene avisa har benyttet seg av.

 

Elsykkel er juks

Jeg får mange slags reaksjoner på at jeg bruker elsykkel. Den mest vanlige er: "Men det er jo juks!". Jeg har forsøkt å forstå denne reaksjonen, men klarer ikke helt å få tak i det. I hodet til de som sier det er det tydeligvis en annen referanseramme enn min.

 

Er 10 000 patenter mye?

Nokia har hatt det tøft i det siste så jeg unner dem den seieren de nylig fikk over Apple. De har inngått et forlik der Apple skal betale både et engangsbeløp og royalties for lov til å bruke noen av deres patenter. Men er de over 10 000 patentene som Nokia sitter på mye i dagens konkurransesituasjon?

 

Alle forskere er ateister, eller?

Det er en utbredt tro at etter som vitenskapen går fremover så blir det mindre og mindre plass for religion. Men når biologisk orienterte forskere prøver seg på store spørsmål om mening har de lett for å trekke den slutning at siden de ikke finner noen så eksisterer det hverken mening eller noen Gud. Jeg vil hevde at dette svaret ikke er en konsekvens av vitenskap, men snarere må sees på som en meningsytring.

 

Mobilnettene er som en kommunistisk planøkonomi

Endelig har det gått opp for oss både hvor sårbare mobilnettene er og hvor avhengige vi er av dem. Utfordringen er at nettene er like sentralstyrte som en kommunistisk planøkonomi. Jeg synes de bærer preg av at de som designet arkitekturen i sin tid aldri tenkte seg at nettene skulle bli så viktige som de er blitt.

 

Er du rev eller pinnsvin?

Reven kjenner mange knep. Pinnsvinet bare ett. Det var den greske dikteren Arkhilokhos (7. århundre f.Kr.) som delte verden i to på denne måten. Siden er det blitt brukt til å karakterisere både forfattere, politikere og forskere.

 

DAB i 2011

Jeg har holdt foredrag om DAB radiointeresserte mennesker i Norsk Radiohistorisk Forening. I en slik sammenheng var det naturlig nok mest fokus på det tekniske bak digital radio. Men teknikken er ganske viktig da den bestemmer rammevilkårene for hva som er mulig.

 

Hvor mange farger er det i pi?

De fleste kan i hvertfall to sifre i π, mange også fem. Kunstneren Beret Aksnes står bak et stort bilde der tallet π er kodet med én farge for hvert siffer. Hvor mange sifre må π ha for at det skal være mulig å finne ut av denne kodingen? Det er overraskende mange.

 

Designerne har gått løs på nerdeklokkene

Jeg har alltid hatt sansen for klokker. Som selvutnevnt nerd har jeg en spesiell fascinasjon for sære klokker med binære display eller slike som sier tiden i morsekode. Nå er slike klokker blitt designerobjekter.

 

Sverre Holm

English

Professor i akustisk avbildning og signalbehandling som arbeider med medisinsk ultralyd, akustikk og signalanalyse ved Institutt for Informatikk, UiO.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager