Svein Stølens blogg
Svein Stølen Svein Stølens blogg

Bloggen til Svein Stølen

 

Er løsningen på enhver utfordring alltid å etablere noe nytt?

Kyrre Lekve ønsker å etablere nasjonale grunnforskningsinstitusjoner som kan jobbe mer langsiktig enn universitetene, og gjerne med utgangspunkt i deler av dagens instituttsektor. De skal bidra til bachelor og masterutdanningen, og kunne utstede doktorgrader uavhengig av universitetssektoren. Dette for å utvikle mer fremragende forskning i Norge. Her kan man feks ta de beste forskerne ut av universitetene og gi de rammebetingelser (og lønn) som gjør at de kan blomstre. Dette er tilsynelatende en glitrende ide. Men er ikke dette, som så ofte før i Norge, et forslag på en løsning hvor en utfordring møtes ved å etablere noe nytt i stedet for å ta tak i og videreutvikle det man har?

 
ERC-vinnere som har søkt fra MN

Kvalitet er fakultetets store fortrinn

Et av dekanatets delmål er at vi skal lykkes bedre innenfor tematisk forskning i Forskningsrådet og i EU. Det betyr dog ikke at vi skal gå på akkord med det som virkelig er vårt store fortrinn, kvalitet og evne til å jobbe langsiktig og grunnleggende. 

Arve Johnsen under VISTA seminaret 2015

Verdensledende forskning i Norge - spørsmålstegn?

Verdensledende forskning i Norge? var temaet i Videnskapsakademiet i kveld. Anledningen var VISTA-seminaret 2015 – og intet mindre enn markeringen av et 30 års jubileum. VISTA ordningen ble nemlig etablert i 1985 som et samarbeid mellom finansiøren STATOIL og Den Norske Videnskapsakademi.

Alderprofil for bruk av antibiotika i Norge

Antibiotikaresistens - løsningen ikke bare biologi og medisin

“The rise of antibiotic resistance is a global health crisis.” Dette sa Generaldirektør i WHO, Margaret Chan, den 16 november, under lanseringen av en rapport om den globale befolkningens forståelse av hva antibiotikaresistanse kan bety for deres eget liv.

Store midler til fremragende forskning

Ofte er vi opptatt av at "blue sky"-forskning har begrensede rammer i Norge. Jeg tror vi skal medgi, og også glede oss over, at de norske finansieringsordningene slett ikke er gale.

 

Svein Stølen

Jeg er prodekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, med spesielt ansvar for forskning og innovasjon. Jeg er dessuten styreleder for UiO:livsvitenskap.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager
Fra periodesystemet.no

Gd

Visste du at magnetisk avkjøling er et miljøvennlig alternativ til konvensjonell kompressorbasert avkjøling. Gd-baserte materialer er mest lovende og studeres intensivt.

Les mer om gadolinium