Svein Stølens blogg
Svein Stølen Svein Stølens blogg

Bloggen til Svein Stølen

 

Unyansert i objektive akademia - hva vil vi med EU-kroner debatten?

Til tider har jeg mest lyst til å finne frem forskerpennen igjen. Det er typisk når vi har provinisielle norske forskningsdebatter som handler vel så mye om statlige midler, som om fag. Hvordan står det til med norsk EU-forskning? Jeg velger å se en hovedutfordring. Norge gjør det som nasjon svært dårlig innen pillaren fremragende forskning.

 

Må post.doc.-stillingen redefineres?

Bruken av post.doc.-stillingen er satt under forskning.no's lupe i dag. Det er betimelig. Samtidig ser jeg ikke helt at analysen er tatt helt til bunns. Et viktig spørsmål er hva som må til for at flere unge forskertalenter skal sikres fast tilsetning ved instituttene?

 

Søvnløs i Seoul

Forskningsbarometeret 2016, som ble offentliggjort mandag, pekte på noen betydelige utfordringer for sektoren og for UiO. Når jeg nå ligger søvnløs i Seoul like før returen fra et interessant møte i et nytt lovende nettverk mellom sterke universiteter i Øst-Asia og i Nord-Europa, velger jeg likevel å glede meg over at rapporten slår hull på en del myter om UiO.

 
IFI sentral i alle de tre IKT fyrtårnprosjektene

IKT skal revolusjonere helsevesenet

Onsdag offentliggjorde Norges forskningsråd tre store IKT-fyrtårnsprosjekter innen helse, omsorg og velferd. De tre prosjektene som tematisk ligger innen persontilpasset medisin, kreftforskning og mental helse samler forsknings-institusjoner, offentlig sektor, næringsliv og ikke minst brukermiljøer til felles innsats. 

Vitenskaperne - ikke helt som mytene indikerer?

Det norske vitenskapsmiljøet er mye mer enn Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser, skriver Aftenposten i første nummer av magasinet Vitenskap. Det har de selvfølgelig rett i. 

 

Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet

Forskning drives i stadig større grad av tilgangen på store datamengder. Datamengdene bare øker, og datadreven forskning har blitt en vesentlig mulighet i tilnærmet hele den vitenskapelige bredde. Dette var et hovedtema i dagens møte i regi av NFR

Del og bruk forskningsdata! 

Et godt møte, men kanskje skulle vi hatt flere aktive forskere i møtet?

 
CEED-researchers celebrated at EGU 2016

Tre internasjonale priser til CEED - et verdensledende forskningsmiljø

Verdensledende forskningsmiljøer er en av seks hovedprioriteringer i Langtidplanen for forskning og høyere utdanning, og Regjeringen har varslet en opptrapping i bevilgningene. Dette er helt påkrevd når vi vet at Norge som forskningsnasjon, gjør det svakt innenfor pillaren Excellence in science i Horisont2020. Da er det selvfølgelig viktig virkelig å verdsette de som hevder seg i forskningsfronten. Og nå er det flaggskipet The Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) som fortjener stor

15 PhD and postdoctor positions for research and innovation

Av og til får man følelsen av at noen mener det er en motsetning mellom god forskning og innovasjon. Slik er det jo selvsagt ikke. For det første er verken forskning eller god forskning en nødvendighet for innovasjon. Dessuten er selvsagt ikke innovasjonstanker en forutsetning for god forskning. Men god forskning og tanker om anvendelser kan kombineres!

 

Svein Stølen

Jeg er prodekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, med spesielt ansvar for forskning og innovasjon. Jeg er dessuten styreleder for UiO:livsvitenskap.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager
Fra periodesystemet.no

Se

Visste du at selenforgiftning av beitende dyr ble observert så tidlig som i 1295 - av ingen ringere enn Marco Polo?

Les mer om selen