Svein Stølens blogg
Svein Stølen Svein Stølens blogg

Bloggen til Svein Stølen

 
Gamle festsal

Kunnskapsbyen Oslo

Oslo er nr 2 i Europa når utdanningsnivået er parameteren. Kun London rangeres foran. Konsentrasjonen av kompetanseinstitusjoner og bedrifter er høy, og nylig avholdte Cutting Edge og Oslo Innovation Week viser at det syder av aktivitet på bred front.

UiOs livsvitenskapsstrategi skjematisk

Faglig utvikling mot Livsvitenskapsbygget

En tredimensjonal presentasjon av Livsvitenskapsbygget ligger ute på nettsidene til UiO:livsvitenskap. Ingen tvil om at dette bygget blir viktig for UiO og MN, og på mange måter har innflyttings-prosessen allerede startet. En ting er prosjektets fremdrift som sådan. I tillegg er dagens faglige handling viktig for hvor vi vil være når nøkkelen står klar i døra.

UiO:energi

Hva vil vi med UiO:energi?

Universitetsstyret ønsker en plattform som tydeligere synliggjør vitenskapelige publikasjoner og ekstern finansiering. Så sier protokollen etter møtet 13 og 14 september. Mulig det er fornuftig, men jeg har vel tenkt at UiO:energi skal være en katalysator for ny aktivitet på et felt hvor vi er gode, men hvor potensialet for tverrfaglig forskning ikke utnyttes. Hvordan teller vi da suksess, og med hvilket tidsperspektiv?

Ok, jeg tilstår!

Det er ikke alt man har gjort i sin ungdom man er like stolt av. Et snev av koketteri er det likevel når jeg nå tilstår at jeg har brukt hullkort! Føler meg jo litt tilårskommen med en slik erfaring. 

 
TRL-nivå som definert i H2020

Med EUs niende rammeprogram i sikte

I en pressemelding fra Science Europe datert 13 september advarer organisasjonen, som samler forskningsfinansierende organisasjoner fra 27 land i Europa, mot ytterligere press på Horisont2020s budsjett. Protect Europe's true strategic investment er hovedbudskapet. Pressemeldingen problematiserer både omdisponeringen av forskningsmidler fra Horisont2020 til andre formål, og forskningsfinansiering basert på lån (ja, du leste riktig). 

ERC vinnere søkt fra MN

Stjerneprogrammet - ERC

Åtte ERC consolidator grant finalister er snart på vei til Brüssel. Fire kommer fra MN. I dag var det tid for prøveintervjuer, og kandidatene ble utsatt for en skikkelig "stresstest". I en sektor som av og til anklages for å være dominert av individualister uten interesse for et større fellesskap, er det godt å se at vi alltid finner velvillige og erfarne fagfeller som stiller opp. 

Gamle festsal Foto: Anders Lien

Universitetets fotavtrykk

Kontrasten mellom det fakultetet jeg møtte da jeg tok fatt på mitt dr. scient. arbeid i 1985, og det fakultetet kandidatene som deltok på mandagens velkomstdag for nye phd-studenter møter, er betydelig.

Svein Stølen

Svein Stølen var prodekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, med spesielt ansvar for forskning og innovasjon. Nå er han rektor ved UiO og blogger ikke lenger her, men i Rektorbloggen.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager
Fra periodesystemet.no

Al

Visste du at Keiser Napoleon 3. fikk et middagsservise laget av aluminium i gave? Dette edle serviset brukte han bare til å servere de mest fornemme gjestene. Aluminium var nemlig en stund sjeldnere og dermed mer ekslusivt enn gull og sølv.

Les mer om aluminium