Svein Stølens blogg
Svein Stølen Svein Stølens blogg

Bloggen til Svein Stølen

 
UiO, Frederikkeplassen

2017 - i de yngres og i kunnskapens tegn

Nyttår er tiden for forsetter. I en urolig samtid - hvilke "løfter" bør vi gi for det kommende året? Jeg mener mye må handle om de yngre - og om kunnskap.

Almanakk for Noreg

Ser frem mot lysere tider

21 desember kl. 11.44 skjer det. Da er jorda i det punktet av sin bane rundt sola hvor den nordlige halvkule heller lengst bort fra sola. Vintersolverv - og årets korteste dag. 

PhD-stipendiater fra Endringsmiljøet Diatech på Cutting Edge festivalen

KD-stillingene i et fireårsperspektiv

Det er svært hyggelig å se tilbake på fire begivenhetsrike MN-år. Jeg har blitt kjent med et stort og mangfoldig fakultet, og med mange engasjerte, kunnskapsrike og ikke minst hyggelige mennesker. Det er jeg takknemlig for. 

Unge forskere 2016

Mobilitet som suksessfaktor

MN er glade i å feire, og i går arrangerte vi nok en gang det som nærmest er blitt en juletradisjon; feiringen av unge forskertalenter og suksess i EU. Leder for MNs Seksjon for forskningsstøtte Ingse Noremsaune presenterte i gratulasjonstalen de dyktige fagpersonene og deres vei til suksess. Oppsummert så er det en stor "take home message". Mobilitet er en svært viktig suksessfaktor!

Morten Dæhlen, Anja Olafsen Sjåstad, Yngve Vogt, Jo Døhl, Ragnhild Hennum, Helmer Fjellvåg, Torbjørn Røe Isaksen, Vidar Helgesen

Fornybar energi - grunnleggende og løsningsorientert samtidig?

Krysspress vil vi alltid utsettes for. Noen mener vi ikke bidrar nok til å finne løsninger på samfunnsutfordringer. Andre mener vi jobber for lite langsiktig og grunnleggende. Jeg vil hevde at det mer grunnleggende og det mer anvendte lar seg kombinere innen en del fagområder. Fornybar energi er et slikt område, hvor jeg dessuten mener UiO absolutt må ha som mål å bidra til at den lokalt og globalt utviklede kunnskapen tas i bruk.

Effektivisering? Avbyråkratisering?

Avbyråkratiseringskutt et signal om avbyråkratisering?

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform impliserer at institusjonene må gjennomføre flate effektiviseringskutt på 0,8 prosent av driftsutgiftene. Dette er krevende, men regjeringen skal vel hjelpe oss?

Karriereutvikling er globalt tema. Her fra et seminar i den norske amabassaden i Tokyo tidligere i år.

Forskertalenter i skvis

Samfunnet er avhengig av nyrekruttering av dyktige forskere for å kunne løse nasjonale og globale utfordringer i kunnskapssamfunnet. Men unge forskere har en krevende og humpete vei inn i kunnskapsorganisasjonene. 

Denne bloggen er også publisert i Khrono

Formidlingsprisglede ved Kjemisk institutt i 2011

Formidlingsglede

Forskning og formidling hører sammen. Det må bli min "oppsummering" etter gårsdagens debatt i Litteraturhuset. Kunnskap er et gode i seg selv og må deles og brukes. Tilstanden ved UiO? Mitt inntrykk er at det formidles mye, og med glød og iver. Rektor, som var forhindret fra å stille i panelet, svarer i Morgenbladet i dag, og presenterer tall som underbygger et slikt syn. 

Gamle festsal

Klar for valgkamp

Uniforum har nå lansert mitt rektorkandidatur. Først og fremst er motivasjonen et sterkt engasjementet for UiO. UiO er et internasjonalt betydelig forskningsuniversitet, og en svært viktig utdanningsinstitusjon. Vi vet at kunnskap er fremtiden, og at UiO er Norges viktigste kunnskapsleverandør. Legger jeg til inspirasjonen i møtet med alle de kunnskapsrike ansatte med sterkt engasjement og faglig stolthet og integritet, så må ikke jeg grave dypt for å finne en sterk vilje for å engasjere meg i institusjonens videre utvikling.

Svein Stølen

Svein Stølen var prodekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, med spesielt ansvar for forskning og innovasjon. Nå er han rektor ved UiO og blogger ikke lenger her, men i Rektorbloggen.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager
Fra periodesystemet.no

Al

Visste du at Keiser Napoleon 3. fikk et middagsservise laget av aluminium i gave? Dette edle serviset brukte han bare til å servere de mest fornemme gjestene. Aluminium var nemlig en stund sjeldnere og dermed mer ekslusivt enn gull og sølv.

Les mer om aluminium