Svein Stølens blogg
Svein Stølen Svein Stølens blogg

Bloggen til Svein Stølen

 
Åpne arealer ved Crick-instituttet

Pursue discovery without boundaries

Kompromissløst fokus på excellence karakteriserer det nye Francis Crick institute i London. 1200 forskere og et årlig budsjett på 130 millioner pund. Crick-instituttets visjoner og virkemidler er svært interessante når vi nå skal jobbe videre med UiO:livsvitenskap. Ikke minst når ulike fag skal samles under det samme taket i vår kommende storstue for livsvitenskap.

Tradisjon og entreprenørskap - Cambridge University

Skreddersøm og studentfokus

“The ‘right balance’ is not a matter of choosing one uniform governance structure to fit all the university's activities, but of choosing the right governance structure for each specific activity or programme.” Dette sitatet kommer meg i hu etter å ha besøkt Cambridge University Biomedical Campus og Imperial College, og før morgendagens besøk ved det nye Crick senteret i London.

DLN

Digitalt Liv Norge - på vei mot et kraftfullt senter?

Denne satsingen skal ta norsk bioteknologi videre inn i en ny digital æra med enorme muligheter. Det nye nasjonale senteret for digitalt liv skal være et fyrtårn på tvers av fagmiljøer, institusjoner og sektorer, sa administrerende direktør Arvid Hallén da Forskningsrådet bevilget en kvart milliard kroner til den nye bioteknologisatsingen Digitalt liv. I dag hadde vi styreseminar med senterets arbeidsgruppeledere og koordinatorer. Hvor står vi etter et travelt første halvår?

Sentrale deltakere på livsvitenskap-konferansen i Universitetets Aula

Samhandling påkrevd for å utnytte Oslo-regionens livsvitenskapskompetanse

UiO samarbeider med mer enn 400 bedrifter om forskning, utdanning og innovasjons innenfor de fleste fagområder, men vi jobber hele tiden for å bli bedre. Spesielt er bioteknologi- og helsenæring et område med stort vekst- og næringspotensiale der samspillet mellom akademia og næringsliv er avgjørende for at vi lykkes med å skape en sterk norsk helseindustri i Oslo.

Unni Olsbye

Næringslivssamarbeid tema i Khrono

Da viste det seg at regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus ikke var så interessert i internasjonale rangeringer av verdens universiteter likevel. I gårsdagens svar på min kronikk datert 28 juni, gjør hun det iallefall klart at hun vil forbeholde seg retten til å velge hvilken rangering som er den riktige.

Anvendelse utelukker ikke fremragende grunnforskning ..

Jeg har brukt tre lysark mye i ulike presentasjoner de seneste årene. Det første har tittelen "excellence in science", det andre "excellence in innovation" og den tredje "excellence in talent development".  Inger Sandlie og Truls Norbys forskning er utgangspunktet, men det er ikke dem jeg har bilde av på lysarkene. 

 

Formidling uten tellekanter

Hege Gundersen i Universitetsforlaget skrev følgende under en liten kommentardebatt, da rektor la ut sin blogg om Universitetenes synlighet på facebook nylig. "Det er helt klart konkurranse mellom forsking og formidling, vi i Universitetsforlaget får stadig tellekantene som svar når vi inviterer forskere til å skrive lærebøker (og lærebøkene synes dessverre ikke på noen rangeringer)". Hvordan ser situasjonen så ut på MN?

Grensesprengende grønn teknologi i Science

For første gang har forskere lykkes med å omdanne naturgass direkte til flytende forbindelser i en prosess med ett trinn og uten utslipp av CO2! Ringformede molekyler med 6 karbonatomer er syntetisert direkte fra molekyler med ett karbonatom (metan) og det uten at CO2 er dannet som biprodukt. For en ikke-kjemiker er det kanskje ikke så lett å se hvorfor dette er grensesprengende forskning av stor praktisk betydning?

 

Vitenskapelig erkjennelse - glimt fra en stolt MN-historie

I en tid hvor universitetenes og forskningens rolle i samfunnet diskuteres er kanskje noen glimt fra vår stolte MN-historie på sin plass? Jeg har gjort et lite utvalg, og utvalget belyser flere viktige temaer i tiden som internasjonalisering, mobilitet og også det mye debatterte skillet mellom grunnleggende og anvendt forskning. 

 
Fra periodesystemet.no

Cu

Visste du at 1- og 5-kronen inneholder 75 % kobber, og at 10- og 20-kronene er laget av en legering med 81 % kobber?

Les mer om kobber