Svein Stølens blogg
Svein Stølen Svein Stølens blogg

Bloggen til Svein Stølen

 

En dannelsesreise i Japan - inkludert noen tanker om formidlingens samfunnsnytte

Det som skiller NTNU fra det klassiske universitetet - som i stor grad er opptatt av å bringe fram og publisere forskningsresultater - er at NTNU vil at samfunnet skal ta det i bruk sier Gunnar Bovim i Ukeavisen Ledelse 1 juli. Interessant implisitt karakterisering av klassiske universiteter som Oxford, Cambridge og Harvard. Jeg har tenkt på dette utsagnet mye under ferien i Japan de siste ukene.

 

 

UiO, ledelse og videreutvikling

Det var en klok beslutning, ikke å gå for tilsatt rektor ved UiO. Selv diskusjonen tok fokus vekk fra det som er viktigst. Hvordan videreutvikle et universitet som rankes blant den beste prosenten i verden? Rapporten "Build a ladder to the stairs" stiller mange av de viktige spørsmålene. For meg er da temaet hovedsakelig god ledelse og ikke valgt versus tilsatt ledelse.

 
4DSpace

4DSpace in Japan

Japan-Norway Arctic Science and Innovation week fortsatte i dag med selve hovedarrangementet. For meg var høydepunktet en høytidelig undertegning av en samarbeidsavtale med Universitetet i Kobe. Vår egen Wojciech Miloch, mannen bak avtalen, innledet selv ved å beskrive prosjektet godt for oss med mindre kunnskap om romvær, turbulens og rakettoppskytinger. Ingen grunn til å prøve å gjøre det bedre .. Talen følger her

 

konferanse

A ladder to the chairs

Gode forskningsuniversiteter kjemper om de beste hodene i en sterkt konkurranseutsatt global sektor. Det var mitt hovedbudskap under Young Scientist Forum ved den norske ambassaden i Tokyo i dag. Dette må institusjonene ta inn over seg i sin langtidsplanlegging, og dette må unge forskertalenter ta inn over seg i sin karriereplanlegging.

CryoJANO, Japan. Svein Stølen

Kaldt internasjonalt feltarbeid påkrevd i en varmere verden

Japan-Norway Arctic Science Week startet for meg i Sapporo i går. Klimaendringene slik de observeres gjennom studier av isbreer og permafrost var temaet da forskere fra Institutt for geofag og UNIS møtte japanske kollegaer fra Universitetet i Hokkaido. Anledningen var kick-off møtet for vårt nye SIU-finansierte (High North Programme) Cryospheric field observations, monitoring and modelling. Her går forskning og utdanning hånd i hånd, og oppstartseminaret lover meget godt.

Sider

Fra periodesystemet.no

Zn

Visste du at sink er nødvendig i proteinet karboanhydrase for at blodet skal bringe CO2 fra cellene til lungene der det avgis?

Les mer om sink