Image
Studentvalget2018

Studentvalget 2018 er i gang - BRUK STEMMERETTEN!

Studentene er vårt gull og Studentparlamentet er studentenes viktigste organ for å fremme studentenes interesser ved Universitetet i Oslo. Nå er det valg til Studentparlamentet og jeg oppfordrer alle studenter til å bruke sin stemmerett.

Som dekan, men også som instituttleder i tidligere tider, har jeg hatt gleden av å samarbeide med Studentparlamentet og særlig Arbeidsutvalget som forbereder saker til Studentparlamentet og  gjennomfører parlamentets vedtak. Dette samarbeidet har vært viktig for meg. Jeg lærer mye om hva som rører seg blant studentene og jeg tar med meg innspillene og diskusjonene tilbake i vårt arbeid med videreutvikling av våre utdanninger. Samarbeidet har også bidratt i vårt arbeidet med å legge til rette for et enda bedre studentliv på Blindern og i byen vår. 

Rett nok har jeg ikke alltid enig med studentpolitikerne i alle deres krav og ønsker, men det er jo en del av politikken. Når det er sagt er jeg imponert over våre studentpolitikere, deres engasjement for å bidra til utviklingen av Universitetet i Oslo, og deres mange gode synspunkter i viktige saker for studentene og livet på universitetet.

Takk til alle som stiller til valg og særlig alle de i Arbeidsutvalgene som jeg opp gjennom årene har samarbeidet med. Jeg gleder meg til å møte det neste Studentparlamentet og ser frem til et like godt samarbeid med det nye Arbeidsutvalget som jeg har hatt med de foregående Arbeidsutvalgene.

BRUK STEMMERETTEN!