Image
Karriereutviklingsprogram

Et tjuetall unge forskere på introduksjonsseminar for å lære mer om karrieremuligheter. Foto: Solveig Kristensen/UiO

Karriereutviklingsprogram for postdoktorer innen realfag og teknologi

Forrige uke lanserte vi et nyutviklet karriereutviklingsprogram for fakultetets postdoktorer.

På Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har vi over 200 postdoktorer, og deres mulige karriereveier er mange! For å vise frem mulighetene og bevisstgjøre kandidatene har vi laget et skreddersydd opplegg.

Kick-off ble arrangert på vakre Sundvollen, der vi samlet 20 utvalgte kandidater fra bredden av fakultetet som er med på dette som foreløpig er en pilot. Vi to fikk gleden av å delta på hver vår dag av dette introduksjonsseminaret, og det ga oss muligheten til å bli bedre kjent med noen av fakultetets flotte unge postdoktorer. Det ble mange interessante diskusjoner, og vi fikk gode innspill til utvikling av tilbudet til denne gruppen av ansatte.

Nettverksbygging står sentralt, og både personlighetstesting vha «Divercity Icebreaker» og utvikling av en interdisiplinær forskningssøknad sto på agendaen.

De 20 utvalgte skal følge et syv måneders e-læringsprogram som består av 15 moduler. De vil få gjennomgang av bla karriereplanlegging, tidsplanlegging, publisering, prosjektledelse, kommunikasjon, nettverksbygging og karrieremuligheter. Fakultetet samarbeider med det australske firmaet PostdocTraining - som har lang erfaring i karriereutviklingsprogrammer rettet spesielt mot postdoktorer. Vi følger opp E-læringsmodulene med online mentorering, regelmessige samlinger og en avslutningsseremoni. Hvis deltagerne mener at piloten er vellykket vil vi videreføre og åpne programmet for alle fakultetets 200 posdoktorer. Vi vil også vurdere om det kan passe for våre forskere.

Parallelt starter vi opp et workshop-basert karriereutviklingsprogram som er åpent for alle postdoktorer. Der tilbyr vi  dagsmoduler i karriereperspektiver med fokus på utvikling av CVen, karriereplanlegging og nettverksbygging, finansiering, karrieremuligheter utenfor akademia og forskningsledelse. Interesserte må følge med på vår nye nettside Postdoc Portal, som er åpen for fortløpende påmelding til vårens seminarer.

Vår ambisjon er at våre kandidater skal lykkes både faglig og profesjonelt. Dette er ett av mange tiltak som bygger opp om våre ambisjoner innen realfag og teknologi.

Vi gleder oss over å ha fått disse tilbudene på lufta, og vi tar gjerne imot synspunkter. Det blir spennende å følge med på disse programmene gjennom året!