Image
Studenter

Studenter på programseminar rett etter studiestart.

Gode søkertall med strengere opptakskrav

Med 2,20 førstevalgsøkere per studieplass  til våre bachelorprogrammer er vi fortsatt et stykke fra det uttalte målet om å ha π førstevalgsøkere per studieplass, men vi er mye nærmere π i dag enn vi var for fem år siden. 

I perioden 2012 til 2017 hadde vi en økning på nærmere 80 % i antall førstevalgsøkere til våre bachelorprogrammer i realfag og teknologi ved UiO. Resultatet for 2018 ble en liten nedgang (2%) fra 2017, og årsaken til at vi for første gang på 7 år ikke har en vekst er ganske sikkert innføring av R2-kravet i matematikk på flere av våre programmer. R2-kravet i matematikk betyr at søkerne har gjennomført matematikk på høyeste nivå gjennom alle tre årene på videregående skole.

Følgende er en kortfattet vurdering av årets søkertall.

  • I år som i fjor har vi en god økning i søkertallene til informatikk-programmene. Dette skyldes åpenbart den store oppmerksomheten som eksisterer rundt digitalisering.
  • Lektorprogrammets (realfag) økning i de to foregående årene justeres med en liten nedgang, som i all hovedsak skyldes R2-kravet.  
  • Reduksjonen i antall søkere til programmene innen geofag, kjemi og fysikk er mindre enn det som tilsvarer bortfallet av de som ikke oppfylte R2-kravet i 2017. Dette er bra, selv om geofag og kjemi fortsatt er utsatt for en (misforstått) forståelse om at det er et sviktende arbeidsmarked for de med denne type utdanning.
  • Søkertallene til matematikk-programmene ligger i all hovedsak på fjorårets nivå til tross for innføringen av R2-kravet.
  • Biovitenskap har fått en solid økning i antall førstevalgsøkere fra 2017 til 2018, men her innføres ikke R2-kravet for i 2019. Her blir det spennende å følge med til neste år.
  • Vår helseprofesjonsutdanning, farmasi-utdanningen, ligger stabilt på over 3 førstevalgsøkere per studieplass (nær π). Slik har det vært i flere år.

At vi i år er tilnærmet på samme nivå i antall førstevalgsøkere som i 2017 skyldes den store interesse for informatikkprogrammene som kompenserer for bortfallet av søkere som nå ikke er kvalifisert, dvs. de som ikke oppfyller R2-kravet i matematikk fra videregående skole.  Alt i alt, er det god grunn til å være godt fornøyd med søkertallene.

Det er for tidlig å komme med en kvalifisert vurdering av søkertallene til masterprogrammene, men grunnlagstallene tilsier en vekst på 5-6% fra 2017 til 2018, og det er bra siden 2017 var et meget godt år.  Søkningen til masterprogrammene er jevnt god over hele fakultetet.

Vi går en spennende høst i møte og det nye er selvfølgelig innføringen av R2-kravet på mange av våre programmer. Gjennom innføring av dette kravet vet vi at vi til høsten får flere studenter som er bedre kvalifisert for en utdanning hos oss.  Det blir spennende å se hva dette kommer til å bety!

Da gjenstår det bare å si takk til alle som har bidratt til at så mange er interessert i våre studieprogrammer, og takke alle søkere som har vist interesse for våre studieprogrammer.