Hvorfor skal jenter studere informatikk (ved Universitetet i Oslo)?

Ifi-studenter

I løpet av de siste ukene har jeg hatt gleden av å presentere informatikkens historie og fremtid for elever ved Stange og Valler videregående skoler. I løpet av disse besøkene har jeg fått noen spørsmål, bl.a. hvorfor skal jenter studere informatikk? Dette spørsmålet har jeg også fått av flere unge jenter i løpet av de siste årene. Her er mitt forsøk på å gi et svar på dette nokså vanskelige spørsmålet, men først må jeg svare på det generelle spørsmålet; Hvorfor studere informatikk (ved Universitetet i Oslo)?

  1. Det er et stort behov for mennesker med utdanning innen informatikk og de fleste jobbene er relativt godt betalt. Arbeidsgivere, både i næringslivet og i offentlig forvaltning, melder om et stort underskudd på arbeidskraft med utdanning innen informatikk (eller fag med stort innslag av informatikk).
  2. De som har tatt en informatikkutdanning (Kandidatundersøkelsen fra 2008) gir tilbakemelding om at utdanningen de har tatt er svært relevant for den jobben de utfører. Kandidateundersøkelsen viste videre at Institutt for informatikk ved UiO kom særlig godt ut, både i forhold til relevans og når det gjelder kvalitet på utdanningen.
  3. Valgmulighetene ved Institutt for informatikk ved UiO er omfattende og du kan både ta utdanning i kjernen av informatikkfaget, og i informatikk kombinert med andre fag som språk/lingvistikk, pedagogikk, sosiologi, mediefag, design, psykologi, jus, entreprenørskap, matematikk, fysikk, medisin/helsefag, biologi, mm
  4. Universitetet i Oslo åpnet i januar 2011 et helt nytt informatikbygg på hele 28.000 kvadratmeter. Dette bygget er utformet med særlig henblikk på studentenes behov. I tillegg til at det tilbys anslagsvis 100 kurs i året i nye og moderne lokaler, inneholder huset en egen studentkjeller, en kaffebar og en rekke små og store møteplasser for faglige og sosiale aktiviteter. I det nye bygget møter du et myldrende studentliv med flere aktive studentforeninger.
  5. I tillegg til enkeltkurs tilbyr Institutt for informatikk hjelp med studieteknikk og andre former for veiledning for bachelorstudenter gjennom Studielaben.

Men, hvorfor skal akkurat jenter studere informatikk?

  1. Det sies at informatikk i dag er det enkeltfag i den vitenskapelige fagflora som har størt betydning for samfunnsutviklingen. Informatikk (eller IKT-løsninger) finner vi overalt i samfunnet og informatikk former samfunnet. Det er derfor viktig med god balanse mellom kjønnene, noe som betyr at vi trenger flere jenter. (I dag er forholdet mellom jenter og gutter ca. 1:3, dvs. det er tre ganger så mange gutter som jenter.) En informatikkutdanning gjør deg særlig godt skolert til å bidra i samfunnsutviklingen. Samfunnet trenger derfor flere kvinner med informatikkutdanning!
  2. Alle fag er i utvikling, også informatikk. Informatikk former samfunnet og samfunnet former informatikken. Informatikken trenger derfor en god balanse mellom kjønnene slik at faget formes best mulig for alle. Informatikkfaget trenger derfor flere kvinner.

En oversikt over studieprogrammene ved Institutt for informatikk finner du her, og under er en liten snutt fra Youtube.