Verste snøvinter i manns minne og en innendørs TV-antenne

sno_2014_02_19.jpg

Denne vinteren har virkelig slått til med snø i Sør-Norge. Langs kysten har det meste kommet i form av regn, men slik har det ikke vært i fjellet. Vår hytte på 800 meters høyde er nå i ferd med å forsvinne i snøen og vi kan nesten ikke se ut av vinduene lenger. Det er jo særlig fordi vi har måttet måke snø av taket tre ganger så langt. Og enda er det mer snø i vente.

Det sies at man må gå tilbake til 1958 for å finne en mer snørik vinter. Og fortsatt er vi bare i februar. Snøen har også gitt oss et uventet problem da vårt digitale TV-signal nå er helt borte.

sno_2014_02_20.jpg

TV-senderen er på Gaustadtoppen på 1883 moh. Det er ca 10 km mot nord fra Toskjær i Tuddal og det er nesten fri sikt dit. Det er vanligvis mulig å motta signaler fra Riks-TV med bare en enkel innendørs dipol, dvs. to ledninger hver av lengde 13-14 cm koblet til en koaksialkabel. Men ikke nå lenger etter at signalet må gjennom all snøen som har samlet seg utenfor vinduene.

Derfor måtte jeg finne en god Yagi-antenne kalkulator og lage en bedre antenne. Jeg fant en papplate av lengde 45 cm og brukte antennekalkulatoren til Martin Meserve (radioamatør K7MEM). Det er litt vanskelig å finne ut den eksakte frekvensen for Riks-TV da det er flere frekvenser (multiplekser) i TV-systemet. Gaustadtoppen sender på fem frekvenser mellom 506 og 620 MHz. Det kan man se på siden til Post og Teletilsynet, finnsenderen. Jeg tok derfor bare og laget antennen for den midterste av de fem, dvs 563 MHz. Bølgelengden er da 53,3 cm og typiske antenneelement-dimensjoner er halvparten av det.

yagil

Antennekalkulatoren ga meg et design med én reflektor bak mottakerelementet, og fire direktorelementer foran den. I bildet er reflektorelementet til venstre. Antennen peker mot senderen som er til høyre.

Jeg laget elementene av litt tykk ledning og bare tapet dem til pappen. Kontakten til koaksialkabelen er under pappen og festet til midten av element to fra venstre – det som er delt i to.

Fungerte det – ja faktisk virket det over all forventning! Med digitale signaler er det en terskeleffekt og over et visst signalnivå går signalkvaliteten raskt til 100% med en bitfeilrate (BER = bit error rate) som går mot null, og med denne antennen kom jeg over denne terskelen. Forsterkningen til antennen er i størrelsesorden 8 dB eller omkring 6 dB mer enn den gamle enkle antennen. Heldigvis var det nok til å kompensere for dempingen gjennom snøhaugen. Og som man ser så trengs det ikke aluminium for å lage en fungerende TV-antenne.

[In English: Worst snow winter since 1958 and an indoor Yagi antenna]