Image
Simula-UiO

Viseadministrerende dir. Kyrre Lekve (t.v.) på Simula og direktør for Simula-skolen Marianne Aasen (bak t.v.) på UiO-besøk for signering av avtale.

Ny samarbeidsavtale med Simula

UiO og Simula Research Laboratory AS (Simula) har hatt et langt og fruktbart samarbeid helt siden Simula spant ut av Institutt for informatikk ved UiO og ble etablert som et eget selskap på Fornebu i 2001. Gjeldende samarbeidsavtale går ut dette året, og vi har i dag signert en ny og langsiktig samarbeidsavtale.

Samarbeidet har i all hovedsak handlet om forskning på utvalgte temaer innen IKT og beregningsorientert matematikk, men ansatte på Simula har gjennom en årrekke også bidratt i undervisning og veiledning av master- og PhD-studenter ved UiO. Dette samarbeidet skal selvfølgelig videreføres.  Avtalen har som formål å videreutvikle det faglige og strategiske samarbeidet mellom Simula og UiO.

Bred samarbeidsflate

Samarbeidet med Institutt for informatikk , instituttet som Simula kommer fra, er fortsatt stort og omfattende, men over tid har det også blitt etablert samarbeidsrelasjoner mellom forskere på Simula og forskere på flere andre institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, for eksempel Matematisk institutt, Fysisk institutt og Institutt for biovitenskap. Den nye avtalen er derfor inngått mellom Simula og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ved UiO.

Samarbeidsforum

Selv om samarbeidet har vært stort og omfattende over mange år og det har vært jevnlig kontakt med Simula og UiO på ledelsesnivå, inneholder samarbeidsavtalen et nytt forum, et samarbeidsforum, der viktige saker skal drøftes med jevne mellomrom. Ansvaret for å drive dette forumet skal deles mellom Simula og MN, og MN skal ha ansvaret for driften de to første årene. Vi starter med dette arbeidet allerede til høsten, selv om den nye avtalen formelt ikke gjelder før fra januar 2019.

Vi ser frem til et fortsatt fruktbart samarbeid innen forskning og utvikling av viktig infrastruktur for forskning og høyere utdanning, og selvfølgelig at ansatte ved Simula fortsatt skal engasjere seg i våre utdanninger på alle nivåer.

For flere forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt