Om å forstå og respektere universitetets heterogenitet

Det er mange grunner til å respektere universitetets store heterogenitet. Dette gjelder om vi diskuterer oppfølging av studenter, og det gjelder om vi diskuterer personalpolitiske utfordringer. Det gjelder også i samspillet med verden utenfor universitetet. 

For å nå de målene vi har satt oss for UiO innen utdanning, forskning, som arbeidsplass og som samfunnsinstitusjon, kreves både godt samspill mellom studenter og ansatte og en orkesterledelse med godt gehør. Vi har derfor satt sammen et team som har erfaring fra mange typer samarbeid, som er vant til å løse oppgaver i fellesskap og som kan få ting gjort.

Ett av våre store fortrinn i rektorvalgkampen er vår samlede og mangfoldige kompetanse og erfaring. Vi er et rektor-team som sammen kan speile mye av den store faglige bredden UiO representerer, som kan jobbe godt sammen, som kjenner universitetet fra innsiden og som vet hvordan vi som universitet fungerer på sitt beste, både eksternt og internt.

Dette illustreres av aktiviteten vi, i disse travle tider, har utenfor valgarenaene. 

Åse var tirsdag sentral foredragsholder og debattant under The Guilds Launch Series' arrangement i Brussel - A vision for Europe? Research, Innovation and the Democratic Deficit. Dette var ett arrangement i en serie av policy labs denne våren. Tema for møtet var hvordan universitetene svarer i en tid hvor populismen florerer, nasjonale og europeiske politikere har behov for raske svar og eksperters rolle utfordres. Forskerne møtte her EU-politikere. Denne typen arrangement representerer en betydelig formidling/samspillsarena som bare blir viktigere. Åse vil få en sentral rolle i å videreutvikle The Guild of European Research Intensive Universities i årene som kommer.

Per Morten har ledet arbeidet med Helse-og omsorgsdepartementets nye, store satsning på klinisk forskning, som forrige uke kulminerte med utdeling av betydelige forskningsmidler. Den nye spesialistutdannelsen for leger ble også presentert forrige uke. Også et arbeid ledet av Per Morten. Ser vi så fremover, vil UiOs livsvitenskapssatsing være svært viktig for UiO og for Oslo-regionen. Per Morten vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen av både satsingen og av UiOs samspill med andre og eksterne aktører. Her tenker vi først og fremst OUS/HSØ, NMBU, næringslivklusterne samt næringsliv og forvaltning. Primærhelsetjenesten skal heller ikke neglisjeres.

Humanoriameldingen er varslet 22. mars, og Gro sikrer oss sterk humanistisk kompetanse i teamet. Universitetets samfunnsopprag er bredt, og i disse turbulente tider er en kulturell forståelse av egen samtid og fortid viktigere enn på lenge. Søndag kunne nasjonens mange P2-lyttere høre Gro analysere en av litteraturhistoriens mest kjente kvinneskikkelser, Emma Bovary, i beste sendetid. Dette i anledning utstillingen som for tiden henger på Munchmuseet: Emma og Edvard - kjærlighet i ensomhetens tid.

Det er viktig med en sterk faglig kompetanse i et rektorat ved et universitet som UiO. Før jeg ble forskningsdekan på MN, har jeg to ganger vært i SFF-finale som PI. Jeg har vært operasjonell i utviklingen av det tverrfaglige studieprogrammet Materialvitenskap for energi og nanoteknologi. Dessuten har jeg frontet og vært med på å utvikle en helhetlig kultur for formidling på Kjemisk institutt (UiOs formidlingspris 2011).

Forrige uke hadde jeg gleden av å delta på et "lyttemøte" med fire sterke paneldebatter på Jon Arne Røttingens første dag i direktørstolen i Norges forskningsråd. I min korte innledning til en av debattene – om hva Forskningsrådet kan gjøre for å fremme langsiktig grunnforskning – valgte jeg blant annet å understreke at vi trenger impulser fra sterke og aktive internasjonale forskere i både hovedstyret og divisjonstyrene i NFR. Sammensetningen av disse styrene er i dag for dominert av institusjons- og næringslivsledelse. Vi trenger en bedre balanse!

Oppsummert mener vi bredden av kompetansen i vårt rektorteam er betydelig og at en slik bredde er sterkt ønskelig i et rektorat. I tillegg kreves systemforståelse og ro. Selv har jeg arbeidet aktivt med arbeidsmiljø, snudd et instituttunderskudd på 17 millioner til et solid overskudd og jobbet tett med instituttsektor, helseforetak, forskningsråd og departementer. 

Det er kombinasjonen av en sterk forståelse av universitetets kjerneoppgaver og systemforståelse av UiO, av forskning og utdanningssektoren og av det politiske virkemiddelapparat - nasjonalt og internasjonalt - vi kan tilby UiOs velgere.

Det er et viktig fortrinn!

Denne bloggen er publisert som leserbrev i Uniforum 9 mars.