Image
Apper

NEAT-systemet vil sikre et protokollvalg som gir best mulig applikasjonskvalitet og brukeropplevelse.

NEAT Utvikler nytt transportsystem for internett

Smarttelefoner, datamaskiner og nettbrett kan kjøre et utstrakt antall applikasjoner som er koblet til internett. NEAT har ambisiøse planer for å utvikle et nytt system for transport av data over internett. Det betyr en bedre brukeropplevelse og mer pålitelige internettapplikasjoner for deg.

NEAT vil gi programutviklere nye og bedre verktøy for å kommunisere over internett, spesielt for mobil bruk, via nettverk som WiFi eller LTE.

– Internett ble utviklet på 1980-tallet, og har en transportarkitektur som ikke har utviklet seg mye siden, sier professor Michael Welzl fra UiO, som er faglig leder av NEAT.

– Dette prosjektet er et viktig samarbeid mellom industri og akademia. Vi vil utvikle et internett som utnytter mulighetene innen moderne datateknologi, og tar hensyn til flere av kravene både dagens og fremtidens applikasjoner har.

Nye nettverk og standarder utvikles kontinuerlig, og applikasjonsutviklerne må ta hensyn til hvilke nettverk som skal støttes. Applikasjoner har ulike behov for overføring av data over internett. En nettleser vil for eksempel ha helt andre behov enn en videostrøm eller en telefonkonferanse. Applikasjoner som bruker NEAT vil umiddelbart kunne dra nytte av nye funksjoner som gir redusert nedlastingstid, telekonferanser med bedre kvalitet og reduserte kostnader for databruk.

Fakta om NEAT:
  • Finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
  • Totalbudsjett på 4 millioner Euro
  • Prosjektet løper over 3 år med oppstart i mars 2015
  • Simula Research Laboratory koordinerer prosjektet med faglig ledelse fra UiO
  • Andre forskningspartnere inkluderer universiteter, forskningsinstitutter og bedrifter fra Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Sverige og Storbritannia

Et nytt og brukervennlig API (Application Programming Interface) skal nemlig gjøre hverdagen enklere for applikasjonsutviklerne. NEAT forenkler måten å spesifisere applikasjonskrav på. Utviklerne kan spesifisere båndbredde, forsinkelse, pålitelighet, kostnad og andre behov, men slipper å sette transport- og nettverksparametere. NEAT tar seg av kompleksiteten med å velge optimale transport- og nettverkstjenester.

Det finnes ikke liknende programvare på markedet i dag, og prosjektet vil derfor fokusere på standardisering og åpen kildekode for å sikre utbredelse av systemet. NEAT vil utvide og forbedre eksisterende protokollimplementasjoner og standarder, og samtidig teste systemet i mobile bredbåndsscenarier, i mobilklienter i utviklingsmarkeder, i interaktive applikasjoner og mellom datasentre for distribuert lagring.