Artikkel

Datamaskinen blir til (1946-1969)

Datamaskinen blir til (1946-1969)

Mekaniske regnemaskiner blir historie og datamaskinen blir en realitet. I perioden fra 1946 til 1969 har jeg plukket frem fem viktige oppfinnelser og/eller utviklingstrekk i IT-historien, og understreker at disse fem bare er utgjør en del av hele bildet.

UNIVAC-1
Kontrollpanelet til UNIVAC 1 (1951)

Den elektroniske regnemaskinen

Den tekniske utviklingen før og under andre verdenskrig var rask og omfattende og flere forskere verden over hadde tanker om hvordan de skulle bygge en elektronisk regnemaskin. Først ute var John Mauchly og J. Presper Eckert som i februar 1946 skrudde på strømmen på verdens første elektroniske datamaskin. Navnet på denne maskinen var ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). Mauchly og Eckert var også sentrale i utviklingen av EDVAC, BINAC og UNIVAC 1, som var den første datamaskin i kommersielt salg i USA.  Norges første datamaskin  sto ferdig i 1954 og fikk navnet NUSSE (Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk). Den står utstilt på Teknisk Museum i Oslo. Når Charles Babbage gjerne kalles datamaskinens bestefar er det vel kanskje riktig å si at Mauchy og Eckert er datamasinens to fedre?

Kunstig intelligens

Kommer mer....

Transistoren og mikroprosessoren

Kommer....

Objekt-orientert programmering

Kommer....

Internett

Internett har røtter tilbake til 1950-tallet, men den reelle forløper til Internett ble lansert i 1967 og satt i drift i 1969. Navnet på dette nettet var ARPANET og første versjon koblet sammen datamaskiner ved fire universiteter i USA.  ARPANET kom til Norge i 1972 da NORSAR ble koblet til nettverket via satelitt. Deretter gikk det kort tid før flere forskningsmiljøer i Norge var koblet til ARPANET. Overføringsprotokollen TCP/IP (Internet Protocol Suite) ble definert av Robert E. Kahn og Vinton G. Cerf i 1973, og det er dette arbeidet som satte fart i utbredelsen av Internett. Det kommer selvfølgelig mer om Internett senere i denne kortfattede serien om IT-historien.

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)