Artikkel

Zettabyte per år!

Zettabyte per år!

Cisco har nylig lagt ut nye estimater for hvor stor trafikken på Internett vil være i 2014. Den globale datatrafikken over Internett vil øke med en faktor fire fra 2009 til 2014 og vil utgjøre anslagsvis 64 exabytes per måned i 2014 sammenlignet med 15 exabytes i 2009. Dette betyr 767 exabytes per år eller litt over 3/4 av én zettabyte per år! Anslagsvis 90% av dette vil være video.

Én zettabyte er 1 000 000 000 000 000 000 000 bytes =10^21 bytes - et rimelig stort tall. Vi omgjør dette tallet til en serie med bokstaver slik de normalt er representert i antall bytes i en datamaskin. Deretter trykker vi bokstavene etter hverandre på vanlige A4-ark (papir)  med normal linjeavstand. Vi bruker 12 punkts størrelse på tegnene, marger på 2 cm og trykker på begge sider av arkene.  Til slutt legger vi alle arkene oppå hverandre og måler tykkelsen på bunken. Har du tykkelsen på ett ark finner du tykkelsen på bunken. Vil tykkelsen på bunken være større eller mindre enn avstanden mellom jorda og sola?

Den første som finner det riktige svaret og sender det til meg sammen med nødvendige antagelser har en premie til gode.

Et av flere riktige svar finner dere her.

Kommentarer

Vi antar først at papiret tåler ekstrem varme og ikke vil smelte i nærheten av Solen, og at hele bunken kan ikke velte.

Videre antar vi 4 bytes per bokstav (altså worst case: UTF-32) og ca 8500 bokstaver per ark (sjekket i Open Office), da vil antall ark være ca 10^21 / 4 / 8500 = 29411764705882353. Hvis vi også antar at 1000 ark har en tykkelse på 5cm (noe som er litt undervurdert, siden et A4 ark skal egentlig være ca 0,1mm tykk), da vil vi ha en en 147058823529411,765 cm = ca 1470588235,3 km høy stabel med papir. 1AU = ca 149597870,7km. 1470588235,3 / 149597870,7 = ca 9,830275, som er definitivt større enn 1. Bunken ville strekke seg faktisk fra Solen helt til Saturn, som ligger i gjennomsnitt ca 9.5AU fra sentrum av solsystemet.

Korrekt?

Ja, og du er vinneren.
Først ute og i underkant av en time etter at artikkelen ble lagt ut.

Premien står på mitt kontor fra mandag førstkommende. Rom 2309 i Informatikkbygningen på Blindern. Hent den ved anledning.

Vennlig hilsen
Morten

Takk! Jeg har allerede sommerferie, men jeg skal være i Oslo mandag neste uke, så jeg kan hente den da :)

Jeg er bortreist mandag, men premien venter på deg i resepsjonen på instituttet :-)

Morten

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)