Artikkel

Fusk og tillit

Fusk og tillit

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Dag Langmyhr,  undervisningsleder ved Institutt for informatikk.

I forrige uke var Institutt for informatikk i medienes søkelys på grunn av studenter som fusker. Vi er tilfreds med medienes dekning av saken, men ønsker her å komme med noen presiseringer om hva dette handler om og omfanget av fusk.

Omfanget av fusk

Først og fremst er det viktig å understreke at andelen studenter som fusker er svært lav.

Det er en utbredt oppfatning at fuskesakene oppstår i forbindelse med eksamen. Dette er ikke korrekt. Antall fuskesaker i forbindelse med ordinær eksamensavvikling er tilnærmet neglisjerbar og Institutt for informatikk har ikke avdekket fusk i forbindelse med eksamen på mange år. Dette skyldes i all hovedsak at alle eksamener gjennomføres under oppsyn av vakter og at oppgavene knyttet til eksamen i svært liten grad åpner for muligheten for å fuske; i de fleste emner får studentene ha med bøker og notater. Det samme gjelder fusk i masteroppgaver. Dette er også neglisjertbart, og vi opererer med én fuskesak i snitt hvert femte år. Dette er svært lite i lys av at vi uteksaminerer mellom 120 og 160 kandidater hvert år.

Fuskesakene som det refereres til oppstår i all hovedsak ved innlevering av obligatoriske oppgaver gjennom semesteret. Hvert år innleveres bortimot 10.000 obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk. De ca. 20 studentene som ble tatt for fusk i 2009 knytter seg til innlevering av obligatoriske oppgaver der studentene hadde kopiert besvarelser utført av andre. Dette utgjør anslagvis 0,2% av alle obligatorisk oppgaver som leveres inn for godkjenning.

Avhengig av tillit

I gjennomføringen av våre kurs er vi avhengig av at det er stor tillit mellom kursansvarlige og de studentene som tar kursene. Vi oppmuntrer til samarbeid mellom studentene, men vi er også klare på at de obligatoriske oppgavene de skal levere gjennom semesteret skal de ha skrevet selv. Vi er avhengig av en åpen linje der studentene på den ene siden kan samarbeide om teori og metoder, men at selve løsningen (som i all hovedsak er et dataprogram) skal skrives av studenten selv. Noen få studenter fristes av muligheten til å kikke over skulderen til "naboen" eller bruke oppgaver som er levert inn av studenter på tidligere årskull.

Første året

Selv om det finnes enkelte unntak, viser det seg at fusk nesten utelukkende foregår i løpet av studentens første år (begynnerkursene). Dette skyldes i noen utstrekning innretningen på kursene, men vi har en klar oppfatning av at studentene etter hvert forstår at det ikke er lurt å fuske. Mange blir tatt for fusk (se under) og fuskere som ikke blir tatt får dårlige karakterer eller stryker. Dette påvirker videre adferd i hele studentmassen.

Joly - et dataprogram

Institutt for informatikk har utviklet et dataprogram som fanger opp innleverering av oppgaver som er mistenkelig like. Dataprogrammet har fått navnet Joly etter den ikke ukjente norsk-franske korrupsjonjegeren Eva Joly. Dataprogrammet avgjør ikke om noen fusker; dette overlates til en faglærer basert på funnene fra Joly. Det interessante er at 95% av de som konfronteres med fusket, umiddelbart innrømmer at de har fusket. Vi må imidlertid håndtere ett spesialtilfelle og det er når to eller flere oppgaver er svært like innenfor samme studentkull. Noen har kikket på naboen og spørmålet er hvem er det som faktisk har gjort jobben sin? I dette tilfellet sorteres dette ut ved at studentene blir bedt om å forklare besvarelsen og da er det nesten alltid helt klart hvem som faktisk har gjort oppgaven i tråd med våre retningslinjer for samarbeid.

Effekten av Joly (og våre rutiner)

I forkant av at vi utviklet Joly med tilhørende rutiner gjorde vi analyser som indikerte at nærmere 20% av innleveringene var fusk, dvs. plagiering av andres løsninger på oppgaven. Lignende analyser i USA ga omtrent samme prosentandel. Holdningen hos mange av studentene var at det ikke er så farlig å gjenbruke andres arbeid. Disse holdningene er der forsatt, men stort sett bare hos helt ferske studenter og i et betydelig mindre omfang enn tidligere. Innføringen av Joly med tilhørende rutiner har gitt følgende positive effekter:

  • Det er vanskelig å estimere presist men det er i dag betydelig færre studenter som prøver seg på fusk. Vi tror, basert på våre analyser, at antall innleverte oppgaver der studenten har fusket gjennom å kopiere andre oppgaver er redusert med mellom 80 og 90%.
  • Strykprosentene til eksamen har gått betydelig ned. Analyser har vist at de som fusker på obligatoriske oppgaver, enten får svært dårlige karakterer eller stryker til eksamen.
  • Holdningene til denne type fusk har blitt bedre, delvis basert på den informasjon vi gir studentene når de starter, delvis fordi vi synliggjør at fusk ikke lønner seg (utestengelse ett semester om de blir avslørt) og delvis fordi Joly (med tilhørende rutiner) er et effektivt virkemiddel for å ta fuskerne. En klar indikasjon på dette er at brorparten av alle fuskesakene finner vi blant nye studenter.

Ulempen

Ulempen er at dette er en administrativt og faglig krevende jobb hvor hver enkelt person som mistenkes må håndteres individuelt og med respekt. Vi kan også ta feil, selv om presisjonsnivået for de rutiner vi nå har synes å være meget høyt.

Andre steder

Våre kolleger på Universitetet i Bergen har også systemer for å fange fuskere og på Youtube finner dere denne interessante og underholdende filmen.

Kommentarer

Veldig god artikkel! Dere bekrefter det vi i de nasjonale studentorganisasjonene har sagt lenge, nemlig at de aller fleste studenter er ærlige og redelige. Dessverre blir medieoppslag om fusk ofte veldig lite nyanserte.

Det er viktig å utarbeide verktøy for å ta de få som jukser og det høres det ut som dere har klart! Vi har også lenge påpekt behovet for å sørge for god opplæring av studentene i kildekritikk og riktig siteringsteknikk, samt hvor viktig det er å sikre at studentene kjenner eksamensreglementet. Det virker som dere har tatt dette på alvor og mitt inntrykk er at det gjøres mye bra på dette området over hele landet.

Og takk for linken til plagieringsfilmen fra UiB, den hadde jeg ikke sett før. Veldig bra!

Anne Karine Nymoen,
leder for Norsk studentorganisasjon

Hei Anne Karine,

Takk for hyggelig tilbakemelding. Studentene (dere) er vår viktigste ressurs og vi er helt på linje - de aller fleste studenter er ærlige og redelige Takk for at du/dere også setter pris på det arbeidet vi gjør rundt fusk og fuskesaker. Det er videre flott at du/dere leser bloggen min. Håper jeg kan komme med flere gode studentsaker og saker for opptar studenter i tiden som kommer.

Vennlig hilsen
Morten

Det er viktig å utarbeide verktøy for å ta de få som jukser og det høres det ut som dere har klart! Vi har også lenge påpekt behovet for å sørge for god opplæring av studentene i kildekritikk og riktig siteringsteknikk, samt hvor viktig det er å sikre at studentene kjenner eksamensreglementet. Det virker som dere har tatt dette på alvor og mitt inntrykk er at det gjøres mye bra på dette området over hele landet.
+1

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)