Artikkel

Nye tall for ikt-forskning

Nye tall for ikt-forskning

Det har kommet nye tall om ikt-forskningen i EU. Dette er oppsummert på en utmerket måte av Paul Chaffey, daglig leder i Abelia. Med tillatelse fra Chaffey gjengir jeg her hans innlegg i sin helhet.

Nye tall for ikt-forskningen i EU

IKT forskning

I en pressemelding denne uken har EU-kommisjonen presentert noen nye tall som viser hvordan ikt-sektoren er ledende i privat sektor når det gjelder forskning og utvikling.

Mens ikt-sektoren bare utgjør 4,8 prosent av BNP i EU-landene, stod den i 2007 for 25 prosent av F&U-investeringene og 32 prosent av antall forskere som er ansatt i privat sektor. Tross dette henger EU langt etter USA og Asia når det gjelder forskning på ikt og har ambisjoner om doble innsatsen de neste ti årene. Kommisjonær Neelie Kroes sier:

"To help achieve our goal of investing 3% of GDP in research and development, Europe needs to double its public spending on ICT R&D by 2020 and also create the best conditions for the private sector to do the same."

Det er også verdt å merke seg at det er stor ulikhet mellom de enkelte EU-landene. Som grafen over viser tydelig, er Finland og Sverige de eneste EU-landene som ligger høyere enn USA når det gjelder både omfanget av ikt-forskning og total forskningsinnsats i privat sektor, målt i forhold til landets BNP. Det har selvfølgelig mye med at Nokia og Ericsson ligger der de ligger, og er svært forskningsintensive.

I absolutte tall er Tyskland klart størst når det gjelder produksjon av ikt-varer, med 27 prosent andel av EU- sysselsettingen på det området, mens UK er størst på ikt-tjenester med 19 prosent av sysselsettingen i EU. Og for ytterligere å understreke at de store er størst: Bedrifter i Tyskland, UK og Frankrike står for mer enn halvparten av pengene bruket på forskning innen ikt i privat sektor.

Når det gjelder den offentlige satsingen på ikt-forsking så er den betydelig mer beskjeden enn det bedriftene bruker. EU landenes regjering brukte 6 prosent (5,3 mrd euro) av forskningsmidlene på ikt-forskning. Til sammenlikning  brukte USA 9 prosent (10,4 mrd euro) på ikt-forskning.

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)