Artikkel

Samarbeidsavtale mellom Statoil og UiO

Samarbeidsavtale mellom Statoil og UiO

Statoil ASA og Universitetet i Oslo (UiO) har i dag, 12. desember 2013, inngått en 5-års samarbeidsavtale der Statoil bidrar med 35 millioner. Dette er midler som skal anvendes til grunnforskning, kunnskapsbygging og utdanning ved UiO. Innsatsen vil være innenfor områder av strategisk og langsiktig betydning for begge parter. Områder som vektlegges i startfasen er;

  • modellering og analyse av petroleumssystemer med vekt på utvikling av nye fagområder,
  • modellering og analyse av store datamengder, internasjonalt omtalt som ”data science”,
  • økt forståelse av strømning i komplekse geologiske strukturer, som inkluderer studier av fysiske og mekaniske egenskaper ved slike strukturer og flerfase strømning, og
  • en tverrvitenskapelig tilnærming til utvikling og implementering av fremtidens bærekraftige energisystemer.

Samarbeidet med Statoil inngår i en bred satsing på bærekraftig produksjon, distribusjon og forbruk av energiressurser ved UiO. Denne satsingen inkluderer utvikling av naturvitenskapelige og teknologiske løsninger for produksjon av fornybar energi, effektiv distribusjon og forbruk av energiressurser, samt petroleumsrettet virksomhet. Satsingen ved UiO inkluderer også samfunnsvitenskapelige, humanistiske og juridiske fag. Knyttet til dette vil også UiO ha en omfattende satsing på studier av konsekvenser av klimautviklingen, samt utvikling av løsninger for å redusere menneskeskapte klimaendringer.

Selv om utviklingen av fornybare energikilder er i kraftig positiv utvikling vil verden i uoverskuelig fremtid, selv i de mest optimistiske scenarier knyttet til fornybar energi, være sterkt avhengig av petroleumsressurser. UiO vil derfor, gjennom denne avtalen med Statoil, arbeide for en forsvarlig og effektiv utnyttelse av  av olje- og gassressurser for å sikre norske arbeidsplasser og bidra til produksjon av nødvendige energiressurser for å løfte en enda større andel av verdens befolkning ut av fattigdom.

Avtalen forvaltes av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på vegne av UiO.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)