Artikkel

Årets navn 2013

Årets navn 2013

Vi har etablert Realfagsdagen som en årlig seanse ved Universitetet i Oslo. Her setter vi ulike spørsmål på dagsorden og i år var innovasjon og formidling gjennomgangstema. Vi vil imidlertid også benytte denne dagen til å markere begivenheter av stor betydning for fakultetet i løpet av det siste året.

Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet er et stort fakultetet og mange personer markerer seg med glimrende forskning, undervisning, innovasjon og formidling gjennom året. I god samhandling med instituttlederne plukket dekanatet i år ut fem personer som fikk litt eksra oppmerksomhet knyttet til hva de har oppnådd gjennom 2013. Disse er Ragnar Winther, Trond Torsvik, Kristin Braa, Jørn Braa og Sundeep Sahay, og i fortsettelsen av denne artiklen kan du lese begrunnelsen.

Ragnar Winther

rwinther Ragnar Winther

Professor Ragnar Winther på Matematisk institutt er et av årets navn for å ha oppnådd ERC Advanced Grant for prosjektet “Finite Element Exterior Calculus and Applications (FEEC-A)”. Ragnar har vært med på å utvikle finite element exterior calculus, en matematisk teori som kombinerer diskretisering av partielle differensial-ligninger med mer klassiske matematiske disipliner som geometri og algebraisk topologi. Prosjektet er basert på en kombinasjon av å videreutvikle den grunnleggende teorien og å undersøke anvendelse av teorien for nye fagområder innen naturvitenskap og teknologi.

I perioden 2003 -2013 var Ragnar Winther leder for Centre of Mathematics for Applications (CMA) – et av 10 sentre i den første tildelingen av slike sentre i Norge. I tillegg til stor vitenskapelig produksjon, har også CMA vært arnestedet for prosjektet Computing in Science Education – et flaggskip i utdanningen ved fakultetet. Ragnar var også leder av Niels henrik Abels Minnefond i perioden 2004-2010.

Trond Torsvik

trondht Trond Torsvik

Professor Trond Torsvik på Institutt for geofag er et av årets navn. Han har ledet arbeidet med utviklingen av ”Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)”, som har fått tildelt status og midler som Senter for fremragende forskning (SFF) av Norges Forskningsråd for perioden 2013-2023. Senteret er bygget på en kombinasjon av kunnskap om numeriske beregninger og kunnskap innen geologi og geofysikk. Senteret har en kraftig tverrfaglig profil. Senterets mål er å utvikle en modell av jorda som forklarer hvordan prosesser i jordens indre (mantelen) driver prosesser i jordskorpa (plate-tektonikk), og hvordan disse prosessen i jordas indre kan ha skapt massive vulkanutbrudd som har påvirket klima gjennom jorden historie.

I tillegg til SFF-status med tilhørende finansielle resurser har også Torsvik og hans medarbeidere i 2013 fått betydelig støtte av Norges forskningsråd til etableringen Oslo Geomagnetic Laboratory. Målet er å bygge et av Europas mest avanserte laboratorier for for studier av ”paleomagnetic and rock magnetics”.

Kristin Braa, Jørn Braa og Sundeep Sahay

Denne buketten av professorer ved Institutt for informatikk har hver på sin måte stått bak ett av fakultets mest suksessrike forsknings- og innovasjonsprosjekter.  Professorene Kristin Braa, Jørn Braa og Sundeep Sayhay er derfor også utpekt som årest navn ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. De har gjennom snart 20 år utviklet “Health Information System Program (HISP)”, som er et globalt nettverk av forskere som arbeider med komplekse problemstillinger i forbindelse med utvikling og implementasjon av helseinformasjonsystemer i utviklingsland.

IM000642.JPG Sundeep Sahay
jbraa Jørn Braa
kbraa Kristin Braa

En viktig del av HISP er programvaren DHIS 2 (DHIS=District health information System), som er åpent tilgjengelig programvare (open source) for håndtering av helsedata på nasjonalt, regional og lokalt nivå. Programvaren brukes i dag i 40 land og er nasjonal standard i 12 land og dekker en befolkningsmengde på 1.3 milliarder mennesker!  For denne bragden fikk Kristin, Jørn og Sundeep universitets innovasjonspris i 2013. I løpet av 2013 har også DHIS 2 fått støtte til videreutvikling fra tre av verdens største utviklingsfond (PEPFAR, Global fund og Norad).

Gratulerer til Ragnar Winther, Trond Torsvik, Kristin Braa, Jørn Braa og Sundeep Sahay som årets navn ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Migration: 

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)