Artikkel

Trætte mænd

Trætte mænd

Arne_Garborg

En av de mest populære utstillingene på Exposition Internationale d’Electricité (1881) var to rom hvor man gjennom telefoner kunne høre forestillinger fra henholdsvis Théâtre Français og operaen i Paris. En nokså interessant skildring av et fremtidig aftenselskap finner vi i en roman fra 1891, hvor forfatteren trolig er inspirert av utstillingen i Paris. Forfatteren lar fortelleren berette om dette til sin venn:

“’De har f. Ex.,’ sa han, ‘ingen Forestilling om, hvordan et fremtidigt Aftenselskab vil arte sig.’ Og han fortalte, hvorledes Gjæstene, efter at have indtaget et fyrsteligt Aftensmaaltid – ‘à 50 Øre pr. Couvert, Vine iberegnet’ – ved Kaffeen vilde faa ihænde et ‘Program for Aftenens Nydelser’, der oversat til Nutidens Sprog vilde se omtrent saadan ud:

  • Théâtre français: Den Gjerrige.
  • Grand Opera: Don Juan.
  • Opéra comique: Barberen i Sevilla.
  • Théâtre d’Eden: Grand Ballet
  • Cirkus Renz: Festforestilling
  • St. Peterskirken: Stor Aftenmesse med Pocessioner.
  • House of Commons: Aftenmøde; stor Tale af Gladstone.
  • Phliarmonie: Bülow-Concert.

osv. osv.

‘Saa kommer den elskværdige Vert og spør enhver især: har De truffet Deres Valg? Hvilket Stykke vil De se; hvilken Opera vil De høre? – Hvorpaa enhver indretter sig ved sin Telefon og sit Skjærmbret – De forstaar: det Bret der optager de fotografiske Øiebliksbilleder af vedkommende Stykke, saaledes at man ikke blot hører hvad der siges, men ogsaa ser hvad der foregaar, hver Bevegelse, hvert Minespil … I Mellemakterne spadseres der da og udvexles Indtryk. Den ene jubler over de spanske Danserinder på Edentheateret, mens den ander dør af Begeistring over Gladstone’s Speech ... Det blir en Underholdning!’”

Skildringen er fra Arne Garborgs roman Trætte Mænd. Det er på mange måter en bemerkelsesverdig skildring. Man kan jo legge merke til at mye virker gammelmodig i skildringen, men ikke henvisningen til de operaene som ble spilt: De er like aktuelle i dag. Om dette sier noe om operaenes kvalitet eller mangel på fornyelse, kan man jo spekulere over! Det hører med til historien at romanen Trætte Mænd egentlig handlet om noe helt annet - om forholdet mellom kvinner og menn, kjærlighet og kjønnsroller.

Skriv ny kommentar

Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)